wtorek, 05 październik 2021 14:56

Wyłączenie na zimę wody w instalacji ogólno ogrodowej ROD w 2021/2022 roku

SZANOWNI   DZIAŁKOWCY !!!
Zarząd ROD informuje, że  na okres zimowy tj. od 20.10.2021 r. zgodnie z Decyzją BI.ZUO.4.4700.441.1.2020.EJ PG Wody Polskie zamknięty zostanie dopływ wody na terenie całego Ogrodu. Jeżeli temperatura spadnie poniżej - 5°C może to nastąpić wcześniej.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne zabezpieczenie instalacji wodnej przed skutkami mrozu i kradzieży na terenie działki, w tym altanki - głównie poprzez odkręcenie kranów i zaworów oraz usunięcie wody z urządzeń i instalacji narażonych na zamarznięcie.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.

 Ponadto informuje się, że od dnia 02.11.2021 r.:

  • do 31.03.2022 r. przestaje funkcjonować biuro w dotychczasowym systemie pracy (załatwianie istotnych spraw drogą e-mail lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4.
  • Od 02.11.2021 r. zaprzestaje się wywozu śmieci, zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione w kwietniu 2022 r.

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2021 do 01.04.2022 proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu