wtorek, 12 lipiec 2022 15:34

Uwaga zalegający za prąd. Będą kolejne wyłączenia

W związku z niedokonaniem opłat za energię elektryczną zalegającym działkowcom przekazano informację o niezwłocznym uregulowaniem zaległości pod rygorem wyłączenia dopływu prądu do działki o następującej treści.

Działka nr …………/…….

Zarząd ROD informuje, że w związku z brakiem opłaty za zużytą energię elektryczną z dniem 22.07.2022 r. zostanie wyłączony dopływ prądu do działki.

Podstawą powyższej decyzji jest:

  1. Uchwała Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.
  2. Regulamin korzystania z  sieci  energetycznej w ROD Na  Wójtowej  Roli 
    w  Klebarku  Małym § 6 pkt. 2 „Opłaty za energię elektryczną” Brak opłaty
    w terminie może spowodować wyłączenie zasilania w energię elektryczną bez osobnego powiadamiania. Brak opłaty w terminie może spowodować wyłączenie zasilania w energię elektryczną, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu działkowca. Koszty dodatkowe ponosi użytkownik, który nie opłacił terminowo należności.
  3. Uchwała nr 25/2019 Konferencji sprawozdawczej delegatów ROD  Na Wójtowej  Roliw dniu  04.2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu ROD do wyłączenia energii elektrycznej działkowcom zalegającym z opłatami w § 1 upoważnia Zarząd ROD do wyłączania energii elektrycznej działkowcom zalegającym z opłatami za zużytą energię albo opłatę energetyczną powyżej
    3-miesięcy od należnego terminu ich uiszczenia.

Ustawowy termin zapłaty minął 28.02.2022 r. stąd zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD nr 170/11/2021 z 30.11.2021 r. ponowne włączenie energii elektrycznej może nastąpić po uregulowaniu należności poprzez dokonanie wpłaty zaległości wraz z dodatkową opłatą w wysokości 120 zł na konto bankowe ROD tj.  
12 8858 0001 2001 0100 6667 0001 w Spółdzielczym Banku Ludowym.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze ROD u Kierownik Biura lub pod telefonem 889 788 577.