niedziela, 01 listopad 2020 10:42

Zamykajmy bramy - jesień 2020 r.

Kończy się sezon działkowy, zostały już zabrane kontenery na śmieci, z powodu warunków atmosferycznych charakteryzujących się większą ilością opadów pogorszył się stan dróg ogrodowych stąd zostały zamknięte furtki i bramy.

piątek, 30 październik 2020 12:17

Zagrożenia epidemiologiczne wciąż aktualne

Nasilająca się epidemia i wprowadzane restrykcje skutkują znacznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu wielu dziedzin życia społecznego. Skala zakażeń, a w szczególności liczba osób obejmowanych tzw. kwarantanną, zaczyna również wpływać na funkcjonowanie PZD.

czwartek, 29 październik 2020 19:57

Informator Działkowca listopad/grudzień 2020 r.

W najnowszym Informatorze działkowca m.in. o nowelizacji ustawy prawo budowlane, zmianie telefonicznych  dyżurów prawnych w PZD, wyłączeniach prądu na zimę, zasadach bezpieczeństwa w ROD w czasie epidemii oraz zakazie dokonywania nasadzeń na terenach wspólnych ROD. informator działkowca dostępny po kliknięciu

czwartek, 29 październik 2020 13:43

Korzystny wyrok NSA w sprawie stawek za pobór wody

W dniu 30.09.2020 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł korzystny wyrok w sprawie skargi kasacyjnej naszego Ogrodu na Decyzję Dyrektora Zarządu PGW Wody Polskie w kwestii  wysokości opłaty zmiennej za pobór wody. Nowa opłata zmienna wynosić będzie 0,05 zł/m3).

czwartek, 29 październik 2020 10:28

Praca biura ROD w okresie zimowym 2020 - 2021

Drodzy Działkowcy!

Wchodzimy w okres zaostrzającej się pandemii. Z uwagi na ogólne bezpieczeństwo starajmy się pilnie kończyć ostatnie prace ogrodowe oraz remontowo - konserwacyjne na działkach. Biuro ROD z końcem października kończy pracę w zakresie planowej obsługi działkowców.

czwartek, 22 październik 2020 14:16

Oferta pomocy w pracach na działce

Oferta wykonania porządków na działce: koszenie trawy, podcinanie drzew, krzewów i innych nasadzeń, karczowanie pni, malowanie płotów i altanek - tel. kontaktowy: 782 404 688.

sobota, 17 październik 2020 08:38

Kalendarze ogrodowe na 2021 rok

Istnieje możliwość zakupu kalendarzy na 2021 r. W związku z tym, że sezon działkowy praktycznie dobiega końca, a większość działkowców zamieszkuje w Olsztynie lub często tam bywa zaleca się składanie zamówień i odbiór z biura Okręgu w Olsztynie ul. Kopernika 39. Mając na uwadze ostatnie ograniczenia związane z czerwoną strefą, proszę wszelkie ustalenia w tym zamówienia składać telefonicznie lub pocztą e-mail i odbierać w ściśle uzgodnionym terminie. Poniżej szczegóły

http://www.ozpzd-olsztyn.pl/wszystkie-aktualnoci/34-aktualnoci/2324-kalendarze-na-2021-rok

Nasilenie epidemii spowodowało wprowadzenie zmian w przepisach prawa powszechnego. Dlatego KZ PZD skorygował przepisy wewnętrzne przyjmując uchwałę nr 295/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii . http://pzd.pl/artykuly/24633/188/COVID-19---nowa-uchwala-KZ-PZD.html