Władze ogrodu

Zarząd:

Prezes: Jan Miszkiel

Wiceprezes: Zdzisław Skulimowski

Sekretarz: Teresa Kupiec

Skarbnik: Marcin Chodań

Członkowie:

- Henryk Michalski

Jacek Sławiński

- Krzysztof Rogalski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Barbara Piotrowska

Z-ca przewod.: Stanisław Strusiński

Sekretarz: Dorota Brejnak - Kuczyńska

 

Przewodniczący Kół Sektorowych

I -     Barbara Depczyńska

II -   Magdalena Skurnat

III -  Krzysztof Rogalski

IV -  Jan Myśliński

V -    Grażyna Kozłowska

VI -  Henryk Szok

VII -  Franciszek Dręczewski

VIII - Dorota Brejnak - Kuczyńska

IX -   Marcin Chodań

X -     Iwona Kajota

XI -   Zbigniew Jackiewicz

XII - Jadwiga Molenda

 

Obsługa ogrodu

Księgowa: Iwona Ołtuszewska

Wiceprezes: Zdzisław Skulimowski

Kierownik biura: Ewa Jurkiewicz

Elektryk: Mariusz Woźiński