Władze ogrodu

Zarząd:

Prezes: Jan Miszkiel

Wiceprezes I: Zdzisław Skulimowski

Wiceprezes II: Paweł Wasześcik

Sekretarz: Katarzyna Bigoszewska

Skarbnik: Katarzyna Pieńczak

Członkowie:

- Artur Tokarski

- Jacek Sławiński

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Barbara Piotrowska

Z-ca przewod.: Barbara Michalska-Symko

Sekretarz: Dorota Brejnak - Kuczyńska

 

Przewodniczący Kół Sektorowych

I -     Anna Jażdżewska

II -   Bogdan Dobczyński

III -  Jacek Sławiński

IV -  Krystian Zajączkowski

V -    Mariola Deptuła

VI -  Henryk Szok

VII -  Anna Golonka

VIII - Dorota Brejnak - Kuczyńska

IX -   Katarzyna Bigoszewska

X -     Kamil Andryszczyk

XI -   Katarzyna Pieńczak

XII - Malwina Chmielewska

 

Obsługa ogrodu

Księgowa: Iwona Ołtuszewska

Wiceprezes: Zdzisław Skulimowski

Kierownik biura: Ewa Jurkiewicz

Elektryk: Mariusz Woźiński