Włączenie dopływu wody na terenie Ogrodu nastąpi sukcesywnie w dniach 15-17.04.2023 r.

Jeżeli temperatura spadnie poniżej -5℃ może to nastąpić w okresie późniejszym.

W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie altanek i instalacji wodnej przed skutkami dopływu wody. W szczególności prosimy o zakręcenie kranów
i zaworów oraz sprawdzenie kompletności tych urządzeń.                                                                                                              

W przypadku konieczności awaryjnego wejścia na teren działki w celu uszczelnienia instalacji wodnej (§ 73 ust. 2 Regulaminu ROD) i zapobieżeniu szkodom dopuszcza się możliwość przecięcia kłódki lub innego naruszenia zabezpieczenia.

piątek, 17 marzec 2023 20:44

Ostatnie pożegnanie

Odeszła z naszego ogrodu do wieczności Krystyna BUDZIŃSKA, wieloletnia skarbniczka Zarządu ROD. Krysiu będzie nam Ciebie brakowało. Patrz na nas z góry i ślij nam wszelkie dobra my zaś na zawsze zachowamy o Tobie życzliwą pamięć. Spoczywaj w pokoju a ziemia warmińsko - mazurska niechaj Ci lekką będzie. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego i Komisja Rewizyjna.

W dniu 28 marca w godz. 10.00 - 14.00  na terenie naszego ogrodu odbędzie się szkolenie działkowców z zakresu cięcia drzew i krzewów owocowych. Prosimy o zgłoszenie się zainteresowanych w dniu szkolenia w biurze Zarządu ROD. Szkolenie będzie obejmowało wstęp teoretyczny i część praktyczną. Poprowadzi je St. instruktor ogrodniczy Okręgu z udziałem wykładowcy akademickiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z całą gamą szkoleń dedykowanych działkowcom można zapoznać się klikając TUTAJ.

środa, 01 marzec 2023 09:14

Konferencja delegatów ROD - 2023

W dniu 28.02.2023 r. Zarząd ROD na posiedzeniu podjął Uchwałę nr 14/02/2023 w sprawie odbycia Konferencji Delegatów ROD w 2023 roku. Ustalony termin: 22.04.2023 r. godz. 11.00 w siedzibie biura ROD w Domu Działkowca.

Zarząd ROD informuje, że wśród działkowców Ogrodu występują tacy, którzy zalegają z płatnościami, w tym niektórzy powyżej 1-go roku. Aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego w pewnym sensie chronił osoby, które nie odbierały korespondencji. Unormowania te ulegają zmianie stąd przygotowywane są projekty uchwał Zarządu ROD o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej. Do wszystkich osób zalegających powyżej 6-ciu miesięcy zostały przesłane upomnienia przypominające o wysokości zaległości i określonym terminie ich regulacji oraz możliwości rozwiązania umowy. Wyznaczane terminy (do niektórych nawet ponownie) dobiegają końca i Zarząd ROD działając w interesie wszystkich działkowców uczciwie regulujących swoje zobowiązania z początkiem marca br. rozpocznie akcję podejmowania takich uchwał.

czwartek, 16 luty 2023 10:35

Kompostowniki na odpady ekologiczne

Aktualnie dobiega już pierwszy etap realizacji konkursu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w którym uczestniczy nasz ogród. Na terenie ogólnym ogrodu pojawiły się dwa kompostowniki na odpady zielone, w tym rozdrobnione gałęzie. Pierwszy usytuowany jest na terenie Sektora nr III (za miejscem usytuowania kontenerów na śmieci) drugi zaś w Sektorze II (przy lesie naprzeciwko działek nr 167 i 168).  Są to dwukomorowe kompostowniki wykonane z płyt betonowych o wymiarach 9,5 m x 5 m. W związku z pojawiającymi się pytaniami Zarząd ROD jednoznacznie stwierdza, że nie są one przeznaczone na odpady komunalne lecz wyłącznie ekologiczne tj. wszelkiego rodzaju odpady zielone włącznie z pociętymi gałęziami.Stosownie do wcześniejszych informacji w ogrodzie jest już nowy rozdrabniacz gałęzi (rębak), na wytypowanych drzewach zawieszono budki lęgowe, niebawem rozstawione zostaną hotele dla ptaków, karmnik i tablice edukacyjne o proekologicznej tematyce.

W dniu 9 lutego br. na terenie naszego Ogrodu przebywała Pani inspektor d/s ogrodniczych Polskiego Związku Działkowców Pani Ewelina Skarzyńska.  Reportaż z tej wizyty zamieszczony jest na stronie internetowej Jednostki Krajowej PZD. Można go również obejrzeć TUTAJ.

W dniu 26.01.2023 r. prezes Zarządu ROD wraz z przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ROD oraz st. insp. d/s ogrod. Okręgu uczestniczył w wizycie monitorującej zakres prawidłowości realizacji i wykonania projektu grantowego. Wspomniane przedsięwzięcie dotyczyło:

- weryfikacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem pod względem m.in. zgodności z umową o powierzenie grantu oraz Regulaminem konkursu,

- określenia stanu zaawansowania realizacji projektu,

poprawności przeprowadzonych procedur udzielania zamówień w przedmiocie usług, dostaw i robót,

wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W toku czynności prowadzonych przez przedstawicieli AR i MR w Warszawie i Oddziału Regionalnego w Olsztynie pozytywnie oceniono realizację w/wym. przedsięwzięć. Projekt nasz nie jest zagrożony i będzie zakończony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zdecydowanie wcześniejszy przewidywany termin powikłać może jedynie niesprzyjająca aura w postaci przedłużających się niskich temperatur.