poniedziałek, 28 listopad 2022 21:29

Co z cenami za prąd w 2023 r.

Wielu działkowców kierując się troską o koszt jaki przyjdzie ponieść w 2023 r. za użytkowanie energii elektrycznej śle do Zarządu ROD zapytania lub wnioski sugerujące złożenie określonych wniosków. W imieniu Zarządu ROD oznajmiam, że problem ten jest znany w PZD a więc i w naszym Ogrodzie. To za sprawą naszych wystąpień działkowcy zostali uwzględnieni w limitach warunkujących korzystniejsze ceny za 1 kWh prądu. Wnioski o zastosowanie limitu 250 kWh na przeliczeniową działkę jak i po przekroczeniu tego limitu zostaną złożone w dniu 30.11.2022 r. Pełną informację na ten temat można uzyskać TUTAJ.

poniedziałek, 28 listopad 2022 07:30

Geodeci na terenie Ogrodu

W najbliższych dniach na terenie naszego Ogrodu pojawią się geodeci, którzy w ramach zadań do otrzymanego grantu prowadzić będą czynności pomiarowe w ramach opracowania Planu Zagospodarowania ROD na podkładzie geodezyjnym. Posiadać oni będą plakietki upoważniające do pobytu na terenie całego Ogrodu. W trakcie prowadzenia pomiarów będzie zachodzić potrzeba wejścia na teren działki. W trakcie ich prac w konkretnych sektorach będą obecni Sektorowi lub przedstawiciele koła sektorowego. Dotychczasowy plan wykonany został przed 40 - laty zatem metodyka i technika pomiarów znacznie odbiegała od dzisiejszej. W przypadku istotnych rozbieżności lub innych okoliczności może zachodzić konieczność spotkania z niektórymi działkowcami. Zarząd ROD przeprasza za ewentualne uciążliwości a realizującym czynności w ramach Planu życzy sprawnej i nieuciążliwej pracy. W przypadku istotnych wątpliwości proszę kontaktować się telefonicznie z prezesem lub wiceprezesem Zarządu ROD.

W dniu 09.11.2022 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa prezes ROD wraz z sekretarzem Okręgu podpisali umowę o powierzeniu grantu w wysokości 150.000 zł w konkursie pt. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Niebawem na założone subkonto dla tego zadania wpłynie pierwsza transza środków finansowych w wysokości 56.000 zł i rozpocznie się praktyczna realizacja projektu.

poniedziałek, 31 październik 2022 20:04

Decyzja zapadła - za prąd w 2023 r. zapłacimy mniej

Ostatecznie Sejm uwzględnił poprawki Senatu i w 2023 r. za prąd zapłacimy mniej. Ze szczegółami możesz zapoznać się TUTAJ.

piątek, 14 październik 2022 09:20

Zakaz spalania na działkach

Zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego na terenie całego ogrodu obowiązuje zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Nie wszyscy się do tego stosują czego dowodem jest ukaranie za powyższe czterech olsztyńskich działkowców. Więcej możesz dowiedzieć się TUTAJ.

sobota, 01 październik 2022 10:43

Groźne szkodniki - bezpłatna broszura PZD

Krajowa Rada PZD wydała broszurę pt. GROŹNE SZKODNIKI. Nasz ogród zgodnie z limitem otrzymał 100 szt. tego wydawnictwa. Broszury można pobrać bezpłatnie w biurze ROD. Wydawane one będą do limitu 90 szt. Później z treścią opracowania można będzie zapoznać się na zasadzie wypożyczenia jako pozycji bibliotecznej.

sobota, 01 październik 2022 10:41

Zamknięcie dopływu wody w 2022 r.

SZANOWNI   DZIAŁKOWCY !!!


Zarząd ROD informuje, że  na okres zimowy tj. od 17.10.2022 r. zgodnie z Decyzją BI.ZUO.4.4700.441.1.2020.EJ PG Wody Polskie zamknięty zostanie dopływ wody na terenie całego Ogrodu. Jeżeli temperatura spadnie poniżej - 5°C może to nastąpić wcześniej.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne zabezpieczenie instalacji wodnej przed skutkami mrozu i kradzieży na terenie działki, w tym altanki - głównie poprzez odkręcenie kranów i zaworów oraz usunięcie wody z urządzeń i instalacji narażonych na zamarznięcie.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.

 Ponadto informuje się, że od dnia 02.11.2022 r.:

  • do 31.03.2023 r. przestaje funkcjonować biuro w dotychczasowym systemie pracy (załatwianie istotnych spraw drogą e-mail lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4.
  • Od 02.11.2022 r. zaprzestaje się wywozu śmieci, zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione w kwietniu 2023 r.

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2022 r. do 01.04.2023 r. proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu, w tym w rejonie śmietników.

poniedziałek, 26 wrzesień 2022 20:11

Krajowe Dni Działkowca w Warszawie

W dniu 24.09.2022 r. w Centrum Szkolenia BOSS w Warszawie odbyła się uroczystość kończąca obchody 40 - lecia powstania PZD połączona z obchodami Krajowych Dni Działkowca. Działkowców z naszego Okręgu reprezentowała 5-cio osobowa grupa działkowców, w tym dwoje z naszego Ogrodu. Relację z tego zdarzenia możesz zobaczyć TUTAJ