czwartek, 11 sierpień 2022 12:43

Ponownie są do zakupu piloty do bram

Z dniem 11.08.2022 r. ponownie można zakupić pilot do bramy. Cena w aktualnej dostawie - 55 zł za jeden pilot.

W związku z niedokonaniem opłat za energię elektryczną zalegającym działkowcom przekazano informację o niezwłocznym uregulowaniem zaległości pod rygorem wyłączenia dopływu prądu do działki o następującej treści.

Działka nr …………/…….

Zarząd ROD informuje, że w związku z brakiem opłaty za zużytą energię elektryczną z dniem 22.07.2022 r. zostanie wyłączony dopływ prądu do działki.

Podstawą powyższej decyzji jest:

  1. Uchwała Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.
  2. Regulamin korzystania z  sieci  energetycznej w ROD Na  Wójtowej  Roli 
    w  Klebarku  Małym § 6 pkt. 2 „Opłaty za energię elektryczną” Brak opłaty
    w terminie może spowodować wyłączenie zasilania w energię elektryczną bez osobnego powiadamiania. Brak opłaty w terminie może spowodować wyłączenie zasilania w energię elektryczną, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu działkowca. Koszty dodatkowe ponosi użytkownik, który nie opłacił terminowo należności.
  3. Uchwała nr 25/2019 Konferencji sprawozdawczej delegatów ROD  Na Wójtowej  Roliw dniu  04.2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu ROD do wyłączenia energii elektrycznej działkowcom zalegającym z opłatami w § 1 upoważnia Zarząd ROD do wyłączania energii elektrycznej działkowcom zalegającym z opłatami za zużytą energię albo opłatę energetyczną powyżej
    3-miesięcy od należnego terminu ich uiszczenia.

Ustawowy termin zapłaty minął 28.02.2022 r. stąd zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD nr 170/11/2021 z 30.11.2021 r. ponowne włączenie energii elektrycznej może nastąpić po uregulowaniu należności poprzez dokonanie wpłaty zaległości wraz z dodatkową opłatą w wysokości 120 zł na konto bankowe ROD tj.  
12 8858 0001 2001 0100 6667 0001 w Spółdzielczym Banku Ludowym.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze ROD u Kierownik Biura lub pod telefonem 889 788 577.

Zarząd ROD ponownie przypomina wszystkim działkowcom posiadającym w altanach kominki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło wskutek spalania paliwa o konieczności zgłoszenia tego faktu do końca czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy w Purdzie. Wzór deklaracji (formularz A) można otrzymać w biurze ROD lub ściągnąć z odpowiedniej strony internetowej.

Na stronach internetowych ARiMR oraz Jednostki Krajowej PZD oraz W-M Okręgu PZD w Olsztynie ukazały się materiału w sprawie konkursu w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Z ich treścią można zapoznać się TUTAJ

W nawiązaniu do licznych telefonów w sprawie udziału ogrodu i działkowców w możliwości otrzymania grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarząd ROD informuje, że znana mu jest problematyka Programu realizowanego przez ARiMR przy współudziale Polskiego Związku Działkowców pt. "Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" i zamierza wziąć udział w tym programie. Aktualnie trwają czynności przygotowawcze i szkolenia. W dniu 1 czerwca przedstawiciele Okręgu uczestniczyć będą w Jednostce Krajowej PZD w specjalnie zorganizowanej naradzie na okoliczność wdrażania programu do praktycznego działania. Program ten dotyczy terenu wspólnego ROD a nie indywidualnych działek i działkowców.

Od 24 maja br. w biurze ROD dostępna będzie działkowcom naszego ogrodu bezpłatna broszura wydana ze środków Krajowej Rady PZD pt. SMACZNE RABATY. Wydane opracowanie zawiera w treści ciekawe i przydatne informacje dotyczące zalet rabat mieszanych ich projektowania, zestawienie roślin rabatowych, zasady pielęgnacji rabat oraz przykładowe projekty zagospodarowania rabat. Zarząd ROD zachęca działkowców do pobrania i praktycznego korzystania z tej broszury. W związku z tym, że ilość egzemplarzy jest ograniczona, po wyczerpaniu przyznanego naszemu ROD limitu z opracowaniem będzie można zapoznać się u przewodniczących Kół Sektorowych oraz w biurze Zarządu ROD, gdzie zdeponowanych będzie kilka egzemplarzy jako pozycje biblioteczne.

Zarząd ROD informuje, że jest na wyczerpaniu partia pilotów po 45 zł za szt. otrzymana w 2022 r. Kolejna zamówiona partia będzie już w cenie 47 zł. Zainteresowanych nabyciem po wcześniejszej cenie prosi się o zakup do czasu wyczerpania starego zapasu.

UWAGA DZIAŁKOWCY

Niebawem zostanie uruchomione otwieranie bramy na wjeździe od strony Ostrzeszewa przy pomocy pilota. Zainteresowanych działkowców proszę o niezwłoczne ich nabywanie w biurze Zarządu w cenie 45 zł. Pilotem zakupionym w biurze ROD będzie można otworzyć każdą bramę z systemem samozamykania.