FUNKCJONOWANIE OGRODU PO ZAKOŃCZENIU SEZONU DZIAŁKOWEGO

 

        W okresie od 02.11.2021 r. do 31.03.2022 r. przestaje funkcjonować biuro w systemie pracy dotychczasowej, głównie w zakresie bieżącej obsługi działkowców. W tym czasie prowadzone są prace związane z: rozliczeniem zadań inwestycyjno-remontowych, finansowo-księgowym zamknięciem roku oraz planowaniem zadań i prac Zarządu ROD na 2022 r.

        Załatwianie  bardzo istotnych spraw nie wymagających osobistego stawiennictwa w biurze proponuje się poprzez pocztę tradycyjną, pocztą e-mail, poprzez wrzucenie informacji lub materiałów do skrzynki na bramie głównej do biura ROD lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

       Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4 w godz. 1000 – 1200.

       Od 02.11.2021 r. zaprzestaje się wywozu śmieci. Zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione
w kwietniu 2022 r.

 

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2021 do 01.04.2022 proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu

 

Telefony do osób funkcyjnych ROD:

     Prezes – 880 150 082   Wiceprezes – 504 815 599

     Kierownik Biura – 889 788 577 Elektryk – 691 158 006

SZANOWNI   DZIAŁKOWCY !!!
Zarząd ROD informuje, że  na okres zimowy tj. od 20.10.2021 r. zgodnie z Decyzją BI.ZUO.4.4700.441.1.2020.EJ PG Wody Polskie zamknięty zostanie dopływ wody na terenie całego Ogrodu. Jeżeli temperatura spadnie poniżej - 5°C może to nastąpić wcześniej.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne zabezpieczenie instalacji wodnej przed skutkami mrozu i kradzieży na terenie działki, w tym altanki - głównie poprzez odkręcenie kranów i zaworów oraz usunięcie wody z urządzeń i instalacji narażonych na zamarznięcie.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.

 Ponadto informuje się, że od dnia 02.11.2021 r.:

  • do 31.03.2022 r. przestaje funkcjonować biuro w dotychczasowym systemie pracy (załatwianie istotnych spraw drogą e-mail lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4.
  • Od 02.11.2021 r. zaprzestaje się wywozu śmieci, zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione w kwietniu 2022 r.

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2021 do 01.04.2022 proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu

czwartek, 16 wrzesień 2021 14:46

Zakup pilota do bramy

W ostatnim czasie zaczynają pojawiać się pytania o cenę zakupu pilota do bramy zamontowanej przy główny wjeździe na styku Sektora nr IV i III. Informuję, że pierwsza partia 300 pilotów została dostarczona w cenie 48 zł za sztukę. W kolejnych partiach dostawca obniżył cenę do 45 zł i w takiej cenie były przekazywane działkowcom. W przyszłości również piloty będą przekazywane zainteresowanym działkowcom w takiej cenie po jakiej Zarząd ROD dokona ich zakupu.

czwartek, 02 wrzesień 2021 12:55

Konkursy z okazji Dni Działkowca 2011

W związku z nadal utrzymującym się stanem pandemii i prognozowanymi zagrożeniami uniemożliwiającymi zorganizowania spotkania integracyjnego z okazji Dni Działkowca (zabawy dzieci, tańce dorosłych) do czasu poprawy sytuacji Zarząd ROD odstąpił od organizacji takiej imprezy. W klasycznym wydaniu nie są również organizowane Dni Działkowca w Okręgu. Ogłoszona tam dwa konkursy w których można wziąć udział. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Okręgu pod adresem: https://ozpzd.olsztyn.pl/ lub czytaj TUTAJ

czwartek, 26 sierpień 2021 15:56

Autobus linii 510 relacji Biskupiec - Olsztyn

Od sierpnia br. kursuje z Biskupca do Olsztyna i odwrotnie (wzdłuż ogrodzenia naszego ogrodu) autobus linii 510. Z rozkładem jazdy można zapoznać się pod adresem: https://biskupiec.pl/images/_2021/07/510_liniowy.pdf  lub klikając TUTAJ

sobota, 31 lipiec 2021 21:25

Pilot do bramy głównej

Od kilku dni testowana jest nowo zamontowana brama na drodze głównej (wjazd z kierunku Sektora nr IV). Jest ona otwierana za pomocą pilota. Brama oświetlona jest latarnią i monitorowana przy użyciu kamery. Pilot do bramy można nabyć w biurze Zarządu ROD w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00 - 17.00 w pozostałe dni po uzgodnieniu z wiceprezesem Zdzisławem. Cena pilota uzależniona jest od partii dostawy. Aktualnie wynosi 45 zł.

czwartek, 29 lipiec 2021 14:36

Opłata ogrodowa za wywóz śmieci

W dniu dzisiejszym tj. 29.07.2021 r. na adres Prezesa ROD wpłynął anonim, w którym autor w imieniu działkowców z "wszystkich działek" domaga się upublicznienia faktur, umów i innych dokumentów dotyczących kosztów wywozu odpadów komunalnych za 2020 r. Dokumenty takie Zarząd ROD udostępnia Komisji Rewizyjnej natomiast z uwagi na zawartość w nich danych osobowych osób świadczących usługi i obowiązujące przepisy RODO nie może ich udostępnić do ogólnego wglądu działkowców. Ustalenie wysokości opłaty na rok obecny związane jest z bilansem otwarcia funduszu na rok bieżący, prognozą kosztów do poniesienia w obecnym roku i podzieleniu wysokości tych kosztów na ilość działek. Zmniejszenie wysokości opłaty związane jest z faktyczną ilością wywożonych odpadów. Zarząd ROD apeluje do działkowców o zwiększenie czujności i zwracanie uwagi aby na teren ogrodu nie były wwożone odpady nie pochodzące od działkowców.

Zgodnie z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Zarząd ROD przedstawia sprawozdanie finansowe z prowadzenia ogrodu w 2020 r. Treść sprawozdania zamieszczono w Zakładce Dokumenty/Inne. Po usunięciu problemu technicznego dostępny będzie link przekierowujący bezpośrednio do tego dokumentu.