czwartek, 29 październik 2020 13:43

Korzystny wyrok NSA w sprawie stawek za pobór wody

W dniu 30.09.2020 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł korzystny wyrok w sprawie skargi kasacyjnej naszego Ogrodu na Decyzję Dyrektora Zarządu PGW Wody Polskie w kwestii  wysokości opłaty zmiennej za pobór wody. Nowa opłata zmienna wynosić będzie 0,05 zł/m3).