czwartek, 17 grudzień 2020 12:31

Wycinka drzew i krzewów ozdobnych z terenu działki

W związku z wymogiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którego nie posiada Zarząd ROD, uprzejmie informuję, że wnioski o wycinkę drzew i krzewów ozdobnych podlegających uzyskaniu zgody, zgodnie z § 71 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu ROD należy składać listownie bezpośrednio do Urzędu Gminy w Purdzie, natomiast drugi egzemplarz przekazać Zarządowi ROD w postaci skanu na adres poczty elektronicznej Zarządu ROD lub pocztą tradycyjną. Wniosek o wycinkę można pobrać z zakładki "Dokumenty do pobrania".