czwartek, 25 marzec 2021 12:40

Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) na działce

Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) o pojemności do 5m3 nie wymaga zgody Starostwa Powiatowego. Zbiornik na nieczystości powinien posiadać atest, wyklucza się możliwość instalacji innych zbiorników. W przypadku zamiaru wykonania takiej inwestycji na działce ogrodowej wymagane jest dokonanie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie na druku PB-2. Po uzyskaniu zgody fakt ten należy zgłosić Zarządowi ROD w jego biurze i uzgodnić faktyczne umiejscowienie zbiornika i instalacji odpływowej. Druk zgłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty/Inne. Można go również pobrać TUTAJ