wtorek, 09 listopad 2021 11:12

Funkcjonowanie Ogrodu Po zakończeńiu Sezonu

FUNKCJONOWANIE OGRODU PO ZAKOŃCZENIU SEZONU DZIAŁKOWEGO

 

        W okresie od 02.11.2021 r. do 31.03.2022 r. przestaje funkcjonować biuro w systemie pracy dotychczasowej, głównie w zakresie bieżącej obsługi działkowców. W tym czasie prowadzone są prace związane z: rozliczeniem zadań inwestycyjno-remontowych, finansowo-księgowym zamknięciem roku oraz planowaniem zadań i prac Zarządu ROD na 2022 r.

        Załatwianie  bardzo istotnych spraw nie wymagających osobistego stawiennictwa w biurze proponuje się poprzez pocztę tradycyjną, pocztą e-mail, poprzez wrzucenie informacji lub materiałów do skrzynki na bramie głównej do biura ROD lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

       Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4 w godz. 1000 – 1200.

       Od 02.11.2021 r. zaprzestaje się wywozu śmieci. Zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione
w kwietniu 2022 r.

 

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2021 do 01.04.2022 proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu

 

Telefony do osób funkcyjnych ROD:

     Prezes – 880 150 082   Wiceprezes – 504 815 599

     Kierownik Biura – 889 788 577 Elektryk – 691 158 006