poniedziałek, 23 maj 2022 20:51

Smaczne rabaty - nowa bezpłatna broszura dla działkowców

Od 24 maja br. w biurze ROD dostępna będzie działkowcom naszego ogrodu bezpłatna broszura wydana ze środków Krajowej Rady PZD pt. SMACZNE RABATY. Wydane opracowanie zawiera w treści ciekawe i przydatne informacje dotyczące zalet rabat mieszanych ich projektowania, zestawienie roślin rabatowych, zasady pielęgnacji rabat oraz przykładowe projekty zagospodarowania rabat. Zarząd ROD zachęca działkowców do pobrania i praktycznego korzystania z tej broszury. W związku z tym, że ilość egzemplarzy jest ograniczona, po wyczerpaniu przyznanego naszemu ROD limitu z opracowaniem będzie można zapoznać się u przewodniczących Kół Sektorowych oraz w biurze Zarządu ROD, gdzie zdeponowanych będzie kilka egzemplarzy jako pozycje biblioteczne.