poniedziałek, 30 maj 2022 11:45

Program "Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"

W nawiązaniu do licznych telefonów w sprawie udziału ogrodu i działkowców w możliwości otrzymania grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zarząd ROD informuje, że znana mu jest problematyka Programu realizowanego przez ARiMR przy współudziale Polskiego Związku Działkowców pt. "Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" i zamierza wziąć udział w tym programie. Aktualnie trwają czynności przygotowawcze i szkolenia. W dniu 1 czerwca przedstawiciele Okręgu uczestniczyć będą w Jednostce Krajowej PZD w specjalnie zorganizowanej naradzie na okoliczność wdrażania programu do praktycznego działania. Program ten dotyczy terenu wspólnego ROD a nie indywidualnych działek i działkowców.