czwartek, 02 czerwiec 2022 10:22

Zgłoszenie do Urzędu Gminy urządzeń dotyczących ciepła i źródeł spalania paliw

Zarząd ROD ponownie przypomina wszystkim działkowcom posiadającym w altanach kominki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło wskutek spalania paliwa o konieczności zgłoszenia tego faktu do końca czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy w Purdzie. Wzór deklaracji (formularz A) można otrzymać w biurze ROD lub ściągnąć z odpowiedniej strony internetowej.