czwartek, 26 styczeń 2023 14:38

Wizyta monitorująca stan realizacji uzyskanego z AR i MR grantu

W dniu 26.01.2023 r. prezes Zarządu ROD wraz z przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ROD oraz st. insp. d/s ogrod. Okręgu uczestniczył w wizycie monitorującej zakres prawidłowości realizacji i wykonania projektu grantowego. Wspomniane przedsięwzięcie dotyczyło:

- weryfikacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem pod względem m.in. zgodności z umową o powierzenie grantu oraz Regulaminem konkursu,

- określenia stanu zaawansowania realizacji projektu,

poprawności przeprowadzonych procedur udzielania zamówień w przedmiocie usług, dostaw i robót,

wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W toku czynności prowadzonych przez przedstawicieli AR i MR w Warszawie i Oddziału Regionalnego w Olsztynie pozytywnie oceniono realizację w/wym. przedsięwzięć. Projekt nasz nie jest zagrożony i będzie zakończony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zdecydowanie wcześniejszy przewidywany termin powikłać może jedynie niesprzyjająca aura w postaci przedłużających się niskich temperatur.