czwartek, 16 luty 2023 10:35

Kompostowniki na odpady ekologiczne

Aktualnie dobiega już pierwszy etap realizacji konkursu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w którym uczestniczy nasz ogród. Na terenie ogólnym ogrodu pojawiły się dwa kompostowniki na odpady zielone, w tym rozdrobnione gałęzie. Pierwszy usytuowany jest na terenie Sektora nr III (za miejscem usytuowania kontenerów na śmieci) drugi zaś w Sektorze II (przy lesie naprzeciwko działek nr 167 i 168).  Są to dwukomorowe kompostowniki wykonane z płyt betonowych o wymiarach 9,5 m x 5 m. W związku z pojawiającymi się pytaniami Zarząd ROD jednoznacznie stwierdza, że nie są one przeznaczone na odpady komunalne lecz wyłącznie ekologiczne tj. wszelkiego rodzaju odpady zielone włącznie z pociętymi gałęziami.Stosownie do wcześniejszych informacji w ogrodzie jest już nowy rozdrabniacz gałęzi (rębak), na wytypowanych drzewach zawieszono budki lęgowe, niebawem rozstawione zostaną hotele dla ptaków, karmnik i tablice edukacyjne o proekologicznej tematyce.