czwartek, 16 luty 2023 10:53

Regulowanie zaległości w opłatach ogrodowych.

Zarząd ROD informuje, że wśród działkowców Ogrodu występują tacy, którzy zalegają z płatnościami, w tym niektórzy powyżej 1-go roku. Aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego w pewnym sensie chronił osoby, które nie odbierały korespondencji. Unormowania te ulegają zmianie stąd przygotowywane są projekty uchwał Zarządu ROD o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej. Do wszystkich osób zalegających powyżej 6-ciu miesięcy zostały przesłane upomnienia przypominające o wysokości zaległości i określonym terminie ich regulacji oraz możliwości rozwiązania umowy. Wyznaczane terminy (do niektórych nawet ponownie) dobiegają końca i Zarząd ROD działając w interesie wszystkich działkowców uczciwie regulujących swoje zobowiązania z początkiem marca br. rozpocznie akcję podejmowania takich uchwał.