wtorek, 19 wrzesień 2023 10:24

Zamknięcie wody - 2023 rok

SZANOWNI   DZIAŁKOWCY
Zarząd ROD informuje, że  na okres zimowy tj. od 23.10.2023 r. zgodnie z Decyzją BI.ZUO.4.4700.441.1.2020.EJ PG Wody Polskie w zakresie okresu pobierania wody, zamknięty zostanie dopływ wody na terenie całego Ogrodu. Jeżeli temperatura spadnie poniżej - 5°C może to nastąpić wcześniej.

W związku z powyższym proszę o dokładne zabezpieczenie instalacji wodnej przed skutkami mrozu i kradzieży na terenie działki, w tym altanki - głównie poprzez odkręcenie kranów i zaworów oraz usunięcie wody z urządzeń i instalacji narażonych na zamarznięcie.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.

 Ponadto informuje się, że od dnia 02.11.2023 r.:

  • do 31.03.2024 r. przestaje funkcjonować biuro w dotychczasowym systemie pracy (załatwianie istotnych spraw drogą e-mail lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4.
  • Od 02.11.2023 r. zaprzestaje się wywozu śmieci, zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione w kwietniu 2023 r.

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2023 do 01.04.2024 proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu