wtorek, 19 wrzesień 2023 10:30

Wyrzucanie gałęzi i innych odpadów na terenie Ogrodu

W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko wyrzucania gałęzi i innych odpadów w różne miejsca Ogrodu. Informują o tym działkowcy pokazując lub przesyłając zdjęcia z dokładną lokalizacją działek z których zostały zabrane jak i miejsc ich porzucenia. Dane takie rejestruje również system naszego wewnętrznego monitoringu. Występują również przypadki wwożenia na teren ogrodu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (panele podłogowe i tym podobne). Działkowców z ogrodu ustala biuro Zarządu ROD natomiast poprzez jednostki Policji ustalani są właściciele pojazdów wwożących na nasz teren śmieci.

Zarząd ROD informuje, że wyrzucanie śmieci poza kontenery traktowane jest jako zaśmiecanie terenu a w tym względzie mają zastosowanie przepisy ogólne, w tym gminne. Do kontenerów można wrzucać jedynie odpady komunalne pochodzące z pobytu na działce. Wszystkich działkowców, którzy naruszyli zasady gospodarki "śmieciowej" biuro Zarządu ROD wzywa do niezwłocznego zabrania odpadów pod rygorem przekazania informacji do Policji. Podobny proceder wdrażany jest wobec innych osób.