czwartek, 07 marzec 2024 09:33

Włączenie wody w 2024 roku

Włączenie dopływu wody na terenie Ogrodu nastąpi sukcesywnie w dniach  15 - 17.04.2024 r.

W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie altanek i instalacji wodnej przed skutkami dopływu wody.
W szczególności proszę o zakręcenie kranów i zaworów oraz sprawdzenie kompletności tych urządzeń.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.