sobota, 13 kwiecień 2024 21:06

Konferencja Delegatów ROD 2024

W dniu 13.04.2024 r. w Ogrodzie naszym odbyła się Konferencja Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W trakcie obrad delegaci podjęli 28 uchwał dotyczących funkcjonowania ROD w 2023 roku oraz w nowej kadencji. Wybrano również statutowe władze Ogrodu tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną, które na pierwszym swoim posiedzeniu ukonstytuowały się w następujący sposób.

         Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego

  • Jan MISZKIEL                             - Prezes
  • Zdzisław SKULIMOWSKI           - I Wiceprezes
  • Paweł WASZEŚCIK                     - Wiceprezes
  • Katarzyna PIEŃCZAK                 - Skarbnik
  • Katarzyna BIGOSZEWSKA         - Sekretarz
  • Jacek SŁAWIŃSKI                      - Członek zarządu
  • Artur TOKARSKI                         - Członek zarządu

       Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego

  •  Barbara Seroka - Piotrowska - Przewodnicząca
  •  Dorota Brejnak - Kuczyńska  - Zastępca Przewodniczącej
  •  Barbara Michalska - Symko   - Sekretarz

      Istotne dokumenty z konferencji (nie zawierające newralgicznych danych) po wykonaniu skanów zostaną zamieszczone na stronie internetowej ROD w terminie późniejszym.