środa, 30 wrzesień 2020 13:52

Kopanie działki

Przekopywanie ziemi jesienią poprawia właściwości gleby, a tym samym warunki wzrostu roślin w kolejnym roku. Przygotuj glebę w ogrodzie przed następnym sezonem.

Jesienne przekopywanie ziemi nie jest zabiegiem niezbędnym, ale korzystnym dla gleby, bowiem poprawia warunki fizyczne gleby, wpływa na jej żyzność, dzięki czemu warunki wzrostu roślin są lepsze. Głębokie przekopanie ziemi – korzystne dla jej struktury – można przeprowadzić tylko późną jesienią, bowiem struktura mikroorganizmów glebowych, która zostaje naruszona po wykonaniu tego zabiegu, zostanie do wiosny odbudowana. Dzięki temu zabiegowi gleba ulega rozluźnieniu i napowietrzeniu w tej warstwie, w której intensywnie rozwijają się te korzenie roślin, którymi pobierana jest woda i składniki mineralne. Jesienne głębokie przekopanie ziemi jest szczególnie ważne dla gleb ciężkich.

Kiedy i jak przekopywać glebę jesienią?

Jesienne głębokie przekopanie ziemi polega na odwróceniu o 180 stopni odciętych szpadlem brył ziemi i pozostawieniu ich w tzw. ostrej skibie.  Jesienne przekopywanie ziemi należy przeprowadzać możliwie jak najpóźniej. Gleba, którą przekopujemy powinna mieć odpowiednią wilgotność; nie może być zbyt sucha, ani zbyt mokra. Głębokość przekopywania zależy od rodzaju gleby: na cięższych jest ona większa. Zazwyczaj jednak przekopuje się na głębokość szpadla, czyli 25–30 cm.

Głębokie przekopanie ziemi jesienią powoduje, że zimujące w glebie szkodniki poprzez odwrócenie brył ziemi zostają wydobyte bliżej powierzchni ziemi, a to umożliwia ich wymarznięcie. Zabieg pozwala wymieszać z odpowiednio grubą warstwą podłoża te nawozy, które zawierają składniki pokarmowe charakteryzujące się małą ruchliwością. Pozostawienie ziemi w tzw. ostrej skibie pozwala na przemrożenie gleby na większej głębokości, co polepsza warunki sprzyjające powstawaniu struktury gruzełkowatej gleby. Dodatkowo dzięki pozostawieniu gleby na zimę w ostrej skibie zwiększa się powierzchnia, która zatrzymuje wodę z opadów deszczu i śniegu (woda ta stanowić będzie zapas dla roślin wiosną).