W dniu 27.04.2019 r. w trakcie obrad konferencji sprawozdawczo - wyborczej delegatów ROD (zgodnie z zapowiedzią na zebraniach sektorowych) podjęto Stanowisko w sprawie szkód powodowanych na terenie Ogrodu przez dziki.

W zakładce Galeria zamieszczono zdjęcia z przebiegu konferencji. Jakość nie najlepsza mimo to miłego odbioru. Prezes ROD

W Jednostce Krajowej PZD opracowany został "Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin". Bliższe założenia programu będą prezentowane w miarę ich udostępniania. Aktualnie w zakładce Dokumenty/Inne przedstawiamy załącznik do wspomnianego programu w postaci listy polecanych do uprawy gatunków i odmian roślin ogrodniczych.

sobota, 03 październik 2020 21:22

Zmiana warunków pozwolenia wodnoprawnego

W związku z niekorzystnym dla ROD zapisem w pozwoleniu wodnoprawnym, w zakresie czasu poboru wody dla potrzeb działkowców (wydanym w 2008 roku) na wniosek Zarządu ROD Państwowe Wody Polskie Zlewnia Olsztyn dokonała stosownej korekty w postaci zmiany dotychczasowej Decyzji. Treść dokumentu zamieszczono w zakładce Dokumenty/ Inne.

sobota, 03 październik 2020 21:21

Nowy Regulamin ROD - stan prawny 01.01.2019 r.

Od 10 listopada br. działkowcy mogą odebrać z biura Zarządu broszurę Regulaminu ROD, według stanu prawnego na 1-go stycznia 2019 r. Na każdą działkę przysługuje bezpłatnie jeden egzemplarz. Przy jego odbiorze dokonana będzie aktualizacja danych osobowych z uwzględnieniem wymogów RODO.

sobota, 03 październik 2020 20:57

Operat i pozwolenie wodno - prawne

W związku z  nowymi uregulowaniami dotyczącymi warunków i zasad poboru wody na potrzeby ROD w zakładce Dokumenty / Inne -  zamieszczono operat i pozwolenie wodno - prawne w oparciu o które zasilana jest sieć ogólno-ogrodowa.

sobota, 03 październik 2020 20:56

Oczyszczenie dróg i alejek ogrodowych

Uwaga! Bardzo ważny komunikat!

W związku z licznymi zapytaniami działkowców w zakładce Dokumenty/Inne zamieszczono skan pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w sprawie altan i innych obiektów budowlanych znajdujących się na działce zlokalizowanej w strefie gazociągu wysokiego ciśnienia. Zawiadomienie takie powinien otrzymać każdy zainteresowany działkowiec. Informacyjnie podaję, że na to pismo nie należy udzielać żadnej odpowiedzi.