poniedziałek, 26 wrzesień 2022 20:11

Krajowe Dni Działkowca w Warszawie

W dniu 24.09.2022 r. w Centrum Szkolenia BOSS w Warszawie odbyła się uroczystość kończąca obchody 40 - lecia powstania PZD połączona z obchodami Krajowych Dni Działkowca. Działkowców z naszego Okręgu reprezentowała 5-cio osobowa grupa działkowców, w tym dwoje z naszego Ogrodu. Relację z tego zdarzenia możesz zobaczyć TUTAJ

czwartek, 22 wrzesień 2022 12:15

W dniu 24.09.2022 r. biuro ROD nieczynne

B I U R O    N I E C Z Y N N E  -  W związku z wyjazdem na Krajowe Dni Działkowca w Warszawie - w dniu 24 września 2022r. biuro Zarządu ROD będzie nieczynne.

poniedziałek, 12 wrzesień 2022 13:00

Dzień Działkowca w naszym Ogrodzie

W dniu 10.09.2022 r. zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem działkowców odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Działkowca. Zarząd ROD wraz z Komisją Rewizyjną składają gorące podziękowania wszystkim działkowcom i sympatykom Ogrodu którzy swoją pracą i obecnością przyczynili się do zorganizowania i przebiegu obchodów tego święta. Fotki z przebiegu uroczystości zostały zamieszczone w Galerii.

wtorek, 30 sierpień 2022 11:05

Okręgowe Dni Działkowca 2022

W dniu 27 sierpnia 2022 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Marzenie" w Kętrzynie odbyły się Okręgowe Dni Działkowca. Z naszego Ogrodu udział wzięła cztero osobowa delegacja. Z bliższymi informacjami zapoznasz się TUTAJ

czwartek, 11 sierpień 2022 12:43

Ponownie są do zakupu piloty do bram

Z dniem 11.08.2022 r. ponownie można zakupić pilot do bramy. Cena w aktualnej dostawie - 55 zł za jeden pilot.

W związku z niedokonaniem opłat za energię elektryczną zalegającym działkowcom przekazano informację o niezwłocznym uregulowaniem zaległości pod rygorem wyłączenia dopływu prądu do działki o następującej treści.

Działka nr …………/…….

Zarząd ROD informuje, że w związku z brakiem opłaty za zużytą energię elektryczną z dniem 22.07.2022 r. zostanie wyłączony dopływ prądu do działki.

Podstawą powyższej decyzji jest:

  1. Uchwała Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.
  2. Regulamin korzystania z  sieci  energetycznej w ROD Na  Wójtowej  Roli 
    w  Klebarku  Małym § 6 pkt. 2 „Opłaty za energię elektryczną” Brak opłaty
    w terminie może spowodować wyłączenie zasilania w energię elektryczną bez osobnego powiadamiania. Brak opłaty w terminie może spowodować wyłączenie zasilania w energię elektryczną, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu działkowca. Koszty dodatkowe ponosi użytkownik, który nie opłacił terminowo należności.
  3. Uchwała nr 25/2019 Konferencji sprawozdawczej delegatów ROD  Na Wójtowej  Roliw dniu  04.2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu ROD do wyłączenia energii elektrycznej działkowcom zalegającym z opłatami w § 1 upoważnia Zarząd ROD do wyłączania energii elektrycznej działkowcom zalegającym z opłatami za zużytą energię albo opłatę energetyczną powyżej
    3-miesięcy od należnego terminu ich uiszczenia.

Ustawowy termin zapłaty minął 28.02.2022 r. stąd zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD nr 170/11/2021 z 30.11.2021 r. ponowne włączenie energii elektrycznej może nastąpić po uregulowaniu należności poprzez dokonanie wpłaty zaległości wraz z dodatkową opłatą w wysokości 120 zł na konto bankowe ROD tj.  
12 8858 0001 2001 0100 6667 0001 w Spółdzielczym Banku Ludowym.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze ROD u Kierownik Biura lub pod telefonem 889 788 577.

Zarząd ROD ponownie przypomina wszystkim działkowcom posiadającym w altanach kominki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło wskutek spalania paliwa o konieczności zgłoszenia tego faktu do końca czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy w Purdzie. Wzór deklaracji (formularz A) można otrzymać w biurze ROD lub ściągnąć z odpowiedniej strony internetowej.

Na stronach internetowych ARiMR oraz Jednostki Krajowej PZD oraz W-M Okręgu PZD w Olsztynie ukazały się materiału w sprawie konkursu w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Z ich treścią można zapoznać się TUTAJ