sobota, 03 październik 2020 20:57

Operat i pozwolenie wodno - prawne

W związku z  nowymi uregulowaniami dotyczącymi warunków i zasad poboru wody na potrzeby ROD w zakładce Dokumenty / Inne -  zamieszczono operat i pozwolenie wodno - prawne w oparciu o które zasilana jest sieć ogólno-ogrodowa.

sobota, 03 październik 2020 20:56

Oczyszczenie dróg i alejek ogrodowych

Uwaga! Bardzo ważny komunikat!

W związku z licznymi zapytaniami działkowców w zakładce Dokumenty/Inne zamieszczono skan pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w sprawie altan i innych obiektów budowlanych znajdujących się na działce zlokalizowanej w strefie gazociągu wysokiego ciśnienia. Zawiadomienie takie powinien otrzymać każdy zainteresowany działkowiec. Informacyjnie podaję, że na to pismo nie należy udzielać żadnej odpowiedzi.

piątek, 02 październik 2020 14:36

Nowe wzory dokumentów

Zarząd ROD informuje, że w zakładce Dokumenty/Wzory dokumentów do pobrania zamieszczono dwa dokumenty dotyczące:

piątek, 02 październik 2020 14:35

Środki odstraszające przeciwko dzikom

W nawiązaniu do informacji z zebrań sektorowych i konferencji delegatów ROD oraz pytań wielu działkowców - Zarząd ROD informuje, że przeciwko zwierzętom leśnym, a w szczególności dzikom nie ma jednoznacznie skutecznych środków i metod. Myśliwi nie mogą strzelać do nich na terenie Ogrodu jak też w odległości 100 metrów od ogrodu i skupisk zamieszkałych przez ludzi.

piątek, 02 październik 2020 14:34

Nie wyrzucajmy odpadów organicznych do kontenera

Wywóz śmieci drogo kosztuje. Nie generujmy większych kosztów, nie wrzucajmy do kontenera zakazanych odpadów!

piątek, 02 październik 2020 14:33

Szkody spowodowane przez dziki

W usystematyzowaniu wcześniejszych informacji dotyczących szkód powodowanych przez dziki Zarząd ROD ponownie informuje, że za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta łowne, w szczególności dziki odpowiada Polski Związek Łowiecki, a w warunkach naszego Ogrodu Koło Łowieckie ŻUBR w Nikielkowie. Skargi należy kierować na adres: 10-376 Nikielkowo ul. Lawendowa 4. Łowczy Koła tel. 692 332 130.

piątek, 02 październik 2020 14:32

Uchylono Decyzję w sprawie rozbiórki altan

W dniu 10.08.2016 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w postępowaniu P.7721.98.2016 15KK uchylił Decyzję Powiatowego Inspektora Budowlanego w Olsztynie nakazującą usunięcie w terminie do 30.09.2016 r.  wszystkich obiektów zlokalizowanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia tj. działek znajdujących się na granicy sektora IV i V Ogrodu i nakazał sprawę rozpatrzeć ponownie. Z treścią decyzji (5 stron maszynopisu) można zapoznać się w biurze ROD lub w zakładce Dokumenty/Gazociąg.