sobota, 03 październik 2020 21:54

Znowelizowana ustawa śmieciowa

Na stronie internetowej KR PZD pojawił się komunikat w sprawie prac, a kolejny już w sprawie nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Czeka ona na procedowanie w Senacie. Zapisy Ustawy mają istotny wpływ na funkcjonowanie ogrodów działkowych. Poniżej treść obu komunikatów.

sobota, 03 październik 2020 21:45

Broszury KR PZD

 

sobota, 03 październik 2020 21:44

Bezpłatne broszury PZD do pobrania

W biurze ROD są do jeszcze pobrania przez działkowców bezpłatne broszury wydane przez Jednostkę Krajową PZD o tematyce:

W związku z prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie postępowaniem w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego dzików, działkowcom którzy złożyli w tej sprawie oświadczenia przysługują uprawnienia do zaznajomienia się z materiałami postępowania i wypowiedzenia się w sprawie. Skan zawiadomienia zamieszczono w zakładce Dokumenty/Inne.

W związku z pilną koniecznością wsparcia działań na rzecz ograniczenia populacji dzików w rejonie ogrodów działkowych proszę o kierowanie oddzielnych pism na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie eksponując w nim zarówno zaistniałe szkody jak i zagrożenie jakie wynika z faktu poruszania się po ogrodzie i działkach dzików, w tym loch z prosiętami. Przykładowy wzór pisma zamieszczona w zakładce Dokumenty/Wzory dokumentów do pobrania.

Krajowa Rada PZD z własnych środków wydała broszurę przeznaczoną dla społecznych instruktorów ogrodniczych. W jej treści znajduje się m.innymi  Wykaz preparatów dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych. Wśród zalecanych preparatów nie ma środka toksycznego o nazwie Roundap. Wykaz ten zamieszczono w zakładce Dokumenty/Inne.

W dniu 23.05.2019 r. na adres Zarządu ROD wpłynęły trzy odpowiedzi w sprawie szkód powodowanych na terenie Ogrodu przez dziki.