piątek, 02 październik 2020 14:34

Nie wyrzucajmy odpadów organicznych do kontenera

Wywóz śmieci drogo kosztuje. Nie generujmy większych kosztów, nie wrzucajmy do kontenera zakazanych odpadów!

piątek, 02 październik 2020 14:33

Szkody spowodowane przez dziki

W usystematyzowaniu wcześniejszych informacji dotyczących szkód powodowanych przez dziki Zarząd ROD ponownie informuje, że za szkody powodowane przez dzikie zwierzęta łowne, w szczególności dziki odpowiada Polski Związek Łowiecki, a w warunkach naszego Ogrodu Koło Łowieckie ŻUBR w Nikielkowie. Skargi należy kierować na adres: 10-376 Nikielkowo ul. Lawendowa 4. Łowczy Koła tel. 692 332 130.

piątek, 02 październik 2020 14:32

Uchylono Decyzję w sprawie rozbiórki altan

W dniu 10.08.2016 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w postępowaniu P.7721.98.2016 15KK uchylił Decyzję Powiatowego Inspektora Budowlanego w Olsztynie nakazującą usunięcie w terminie do 30.09.2016 r.  wszystkich obiektów zlokalizowanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia tj. działek znajdujących się na granicy sektora IV i V Ogrodu i nakazał sprawę rozpatrzeć ponownie. Z treścią decyzji (5 stron maszynopisu) można zapoznać się w biurze ROD lub w zakładce Dokumenty/Gazociąg.

piątek, 02 październik 2020 14:30

Zakaz wyrzucania do kontenera

piątek, 02 październik 2020 12:23

Chów kur i królików

W odpowiedzi na liczne pisemne i telefoniczne zapytania Zarząd ROD informuje, że zgodnie z § 58 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego każdy działkowicz z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych może prowadzić na działce chów kur i królików. Dopuszczalną ich liczbę określa zarząd. Zarząd ROD uchwałą nr 50 z 22.06.2016 r. określił jako dopuszczalną ilość: 10 kur i 4 króliki.

Zarząd ROD informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie wszczął postępowanie administracyjne sygn. PINB 7355/Pur/13/7529/15 w sprawie obiektów budowlanych zlokalizowanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie naszego ROD.

piątek, 02 październik 2020 12:18

Kwalifikacja drzew do wycinki

W dniu 25.11.2015 r. komisja z Powiatowego Starostwa w Olsztynie dokonała kwalifikacji drzew zgłoszonych do wycinki przez indywidualnych działkowców oraz Zarząd ROD. W przypadku pozytywnej kwalifikacji każdy z działkowców otrzyma decyzję na adres miejsca zamieszkania. Proszę o ścisłe stosowanie się do określonego czasu ważności tej decyzji gdyż może ona stracić moc prawną. Ewentualne problemy proszę zgłaszać do biura Zarządu ROD.

piątek, 02 październik 2020 12:07

Odpady organiczne

Zarząd ROD zwraca uwagę działkowcom, że zabronione jest wyrzucanie odpadów organicznych (w tym owoców i warzyw) do pojemników na śmieci. Śmieci nieorganiczne należy umieszczać bezpośrednio w kontenerze a nie pozostawiać pod kontenerami.