czwartek, 30 marzec 2023 10:48

Uruchamiamy rębak do cięcia gałęzi

Zarząd ROD uruchamia pracę związaną z rozdrabnianiem gałęzi z drzew należących do działkowców przy wykorzystaniu rębaka spalinowego pozyskanego w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedsięwzięcie ogólnodostępne dla działkowców realizowane będzie według następującego algorytmu:

- zgłosić potrzebę wykorzystania rębaka po nr tel. 504 815 599 ustalić termin i sposób zagospodarowania zrębków tj. zabiera je działkowiec czy pracownik z zamiarem przekazania do Zarządu,

- w uzgodnionym terminie wskazać miejsce składowanych gałęzi i zapewnić do nich dostęp, nie podlegają rozdrobnieniu przez rębak gałęzie drzew iglastych,

- konary i gałęzie przeznaczone do rozdrobnienia powinny być pozbawione metalowych elementów (drut, metalowe opaski i itp.),

- podstawiony rębak jest zatankowany do pełna, po zakończonej pracy nastąpi uzupełnienie zużytego paliwa, wyliczenie jego kosztu i pobranie opłaty,

- pracownik obsługujący rębak zatrudniony jest przez Zarząd ROD w oparciu o umowę zlecenie, prowadzi ewidencję godzin pracy i rozliczenia paliwa,

- działkowiec ponosi jedynie koszt zużytego paliwa w trakcie pracy rębaka,

- wykonujący pracę rębakiem ma prawo zwracania uwag i egzekwowania poleceń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pracy pod rygorem jej przerwania.

piątek, 24 marzec 2023 09:52

Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane w okresie jesiennym wybory do Sejmu i Senatu już aktywizują działaczy różnych ugrupowań, którzy w różny sposób usiłują zdobyć poparcie. Związek nasz jest apolityczny ale nie znaczy to, że jest obojętny na sytuację w kraju i regionie. W sprawie tej w dniu 21.03.2023 r. Stanowisko zajęła Krajowa Rada PZD dając jednocześnie stosowne wytyczne z treścią których można zapoznać się TUTAJ

Rodzinny Ogród Działkowy „Na Wójtowej Roli” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Sporządzanie planu zagospodarowania ROD na podkładzie geodezyjnym przewidujący tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne- wykonanie opomiarowania całego ogrodu.

Szczegóły poniżej.

W dniu 28 marca w godz. 10.00 - 14.00  na terenie naszego ogrodu odbędzie się szkolenie działkowców z zakresu cięcia drzew i krzewów owocowych. Prosimy o zgłoszenie się zainteresowanych w dniu szkolenia w biurze Zarządu ROD. Szkolenie będzie obejmowało wstęp teoretyczny i część praktyczną. Poprowadzi je St. instruktor ogrodniczy Okręgu z udziałem wykładowcy akademickiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z całą gamą szkoleń dedykowanych działkowcom można zapoznać się klikając TUTAJ.

Zarząd ROD informuje, że wśród działkowców Ogrodu występują tacy, którzy zalegają z płatnościami, w tym niektórzy powyżej 1-go roku. Aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego w pewnym sensie chronił osoby, które nie odbierały korespondencji. Unormowania te ulegają zmianie stąd przygotowywane są projekty uchwał Zarządu ROD o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej. Do wszystkich osób zalegających powyżej 6-ciu miesięcy zostały przesłane upomnienia przypominające o wysokości zaległości i określonym terminie ich regulacji oraz możliwości rozwiązania umowy. Wyznaczane terminy (do niektórych nawet ponownie) dobiegają końca i Zarząd ROD działając w interesie wszystkich działkowców uczciwie regulujących swoje zobowiązania z początkiem marca br. rozpocznie akcję podejmowania takich uchwał.

czwartek, 16 luty 2023 10:35

Kompostowniki na odpady ekologiczne

Aktualnie dobiega już pierwszy etap realizacji konkursu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w którym uczestniczy nasz ogród. Na terenie ogólnym ogrodu pojawiły się dwa kompostowniki na odpady zielone, w tym rozdrobnione gałęzie. Pierwszy usytuowany jest na terenie Sektora nr III (za miejscem usytuowania kontenerów na śmieci) drugi zaś w Sektorze II (przy lesie naprzeciwko działek nr 167 i 168).  Są to dwukomorowe kompostowniki wykonane z płyt betonowych o wymiarach 9,5 m x 5 m. W związku z pojawiającymi się pytaniami Zarząd ROD jednoznacznie stwierdza, że nie są one przeznaczone na odpady komunalne lecz wyłącznie ekologiczne tj. wszelkiego rodzaju odpady zielone włącznie z pociętymi gałęziami.Stosownie do wcześniejszych informacji w ogrodzie jest już nowy rozdrabniacz gałęzi (rębak), na wytypowanych drzewach zawieszono budki lęgowe, niebawem rozstawione zostaną hotele dla ptaków, karmnik i tablice edukacyjne o proekologicznej tematyce.

W dniu 9 lutego br. na terenie naszego Ogrodu przebywała Pani inspektor d/s ogrodniczych Polskiego Związku Działkowców Pani Ewelina Skarzyńska.  Reportaż z tej wizyty zamieszczony jest na stronie internetowej Jednostki Krajowej PZD. Można go również obejrzeć TUTAJ.

W dniu 26.01.2023 r. prezes Zarządu ROD wraz z przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ROD oraz st. insp. d/s ogrod. Okręgu uczestniczył w wizycie monitorującej zakres prawidłowości realizacji i wykonania projektu grantowego. Wspomniane przedsięwzięcie dotyczyło:

- weryfikacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem pod względem m.in. zgodności z umową o powierzenie grantu oraz Regulaminem konkursu,

- określenia stanu zaawansowania realizacji projektu,

poprawności przeprowadzonych procedur udzielania zamówień w przedmiocie usług, dostaw i robót,

wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W toku czynności prowadzonych przez przedstawicieli AR i MR w Warszawie i Oddziału Regionalnego w Olsztynie pozytywnie oceniono realizację w/wym. przedsięwzięć. Projekt nasz nie jest zagrożony i będzie zakończony zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Zdecydowanie wcześniejszy przewidywany termin powikłać może jedynie niesprzyjająca aura w postaci przedłużających się niskich temperatur.