W związku z pilną koniecznością wsparcia działań na rzecz ograniczenia populacji dzików w rejonie ogrodów działkowych proszę o kierowanie oddzielnych pism na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie eksponując w nim zarówno zaistniałe szkody jak i zagrożenie jakie wynika z faktu poruszania się po ogrodzie i działkach dzików, w tym loch z prosiętami. Przykładowy wzór pisma zamieszczona w zakładce Dokumenty/Wzory dokumentów do pobrania.

Krajowa Rada PZD z własnych środków wydała broszurę przeznaczoną dla społecznych instruktorów ogrodniczych. W jej treści znajduje się m.innymi  Wykaz preparatów dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych. Wśród zalecanych preparatów nie ma środka toksycznego o nazwie Roundap. Wykaz ten zamieszczono w zakładce Dokumenty/Inne.

W dniu 23.05.2019 r. na adres Zarządu ROD wpłynęły trzy odpowiedzi w sprawie szkód powodowanych na terenie Ogrodu przez dziki.

W dniu 27.04.2019 r. w trakcie obrad konferencji sprawozdawczo - wyborczej delegatów ROD (zgodnie z zapowiedzią na zebraniach sektorowych) podjęto Stanowisko w sprawie szkód powodowanych na terenie Ogrodu przez dziki.

W zakładce Galeria zamieszczono zdjęcia z przebiegu konferencji. Jakość nie najlepsza mimo to miłego odbioru. Prezes ROD

W Jednostce Krajowej PZD opracowany został "Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin". Bliższe założenia programu będą prezentowane w miarę ich udostępniania. Aktualnie w zakładce Dokumenty/Inne przedstawiamy załącznik do wspomnianego programu w postaci listy polecanych do uprawy gatunków i odmian roślin ogrodniczych.

sobota, 03 październik 2020 21:22

Zmiana warunków pozwolenia wodnoprawnego

W związku z niekorzystnym dla ROD zapisem w pozwoleniu wodnoprawnym, w zakresie czasu poboru wody dla potrzeb działkowców (wydanym w 2008 roku) na wniosek Zarządu ROD Państwowe Wody Polskie Zlewnia Olsztyn dokonała stosownej korekty w postaci zmiany dotychczasowej Decyzji. Treść dokumentu zamieszczono w zakładce Dokumenty/ Inne.

sobota, 03 październik 2020 21:21

Nowy Regulamin ROD - stan prawny 01.01.2019 r.

Od 10 listopada br. działkowcy mogą odebrać z biura Zarządu broszurę Regulaminu ROD, według stanu prawnego na 1-go stycznia 2019 r. Na każdą działkę przysługuje bezpłatnie jeden egzemplarz. Przy jego odbiorze dokonana będzie aktualizacja danych osobowych z uwzględnieniem wymogów RODO.