sobota, 03 październik 2020 22:15

Zmiana adresu e-mail

Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców założyła wszystkim ogrodom będącym w Stowarzyszeniu PZD adresy e-mail według ujednoliconego systemu. W związku z powyższym z dniem 21.05.2020 r. na naszą pocztę elektroniczną proszę logować się pod następujący adres e-mail: rodnawojtowejroliklebarkmaly@pzd.pl

sobota, 03 październik 2020 22:12

Broszura warzywnik intensywnie

Broszura jest bezpłatna i można ją pobrać w biurze Zarządu ROD od 21 kwietnia.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii - 09.04.2020

sobota, 03 październik 2020 22:10

Zmiana wniosku o wycinkę drzew

Z dniem 1-go kwietnia zmieniona została szata graficzna i treść wniosku jaki działkowcy powinni złożyć w celu uzyskania zgody na wycinkę drzew rosnących na działce. Wśród nowych wymogów znajduje się konieczność podania nr geodezyjnego działki na której znajduje się nasza działka ogrodowa. W związku z tym, że teren ogrodu rozciąga się na kilka działek geodezyjnych, w celu uniknięcia pomyłek jego nr należy każdorazowo uzgadniać z biurem ROD. Treść wniosku znajduje się w zakładce Dokumenty/Wzory dokumentów do pobrania.

sobota, 03 październik 2020 22:03

Co powinniśmy wiedzieć o koronawirusie

Koronawirus – od początku roku najważniejszy temat doniesień medialnych i naszych rozmów. Problem jest ogromny i jak pokazują zdarzenia ostatnich dni dotyczy już ogromnej ilości ludzi w różnych krajach, a tak naprawdę może dotyczyć każdego z nas.

sobota, 03 październik 2020 22:03

Nowelizacja prawa budowlanego skorygowana

W dniu 13 lutego br. Sejm ostatecznie przyjął nowelizację prawa budowlanego, która m. in. przewiduje uproszczoną legalizację ponad 20-letnich samowoli budowlanych. Uchwalona nowela zawiera poprawkę senacką, która wyklucza taką legalizację wobec wszelkich obiektów na terenach działek w ROD. Tym samym Parlament w pełni uwzględnił postulaty polskich działkowców, którzy protestowali przeciwko pierwotnie przyjętym zapisom nowelizacji. 

sobota, 03 październik 2020 22:02

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

W dniu 23.01.2020 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo Budowlane. Przepisy ustawy dają możliwość w niektórych przypadkach legalizacji tzw. samowoli budowlanej.

sobota, 03 październik 2020 21:58

Bioróżnorodność w ogrodach działkowych

Jednostka Krajowa PZD wydała bezpłatną broszurę dla działkowców pt. Bioróżnorodność w ogrodach działkowych. Jest ona do nabycia w biurze ROD w godzinach jego urzędowania oraz w trakcie sobotnich dyżurów.