Drogi międzysektorowe i alejki powinny być drożne i zapewniać bezkolizyjne poruszanie się działkowców oraz przejazd samochodów, a w krytycznych sytuacja pojazdów ratowniczych. Więcej możesz przeczytać TUTAJ

Każdy właściciel domu (również właściciel działki ogrodowej w ROD) ma obowiązek zgłosić, jakich źródeł ciepła używa. Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu/altany ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację według Formularza B można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęca się wszystkich działkowców, których ten problem dotyczy do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. W celu złożenia deklaracji można wejść na poniższą stronę: www.zone.gunb.gov.pl.

W przypadku braku takich możliwości można wypełnić Formularz B zamieszczony w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania i po wypełnieniu przesłać do Urzędu Gminy w Purdzie.

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

piątek, 31 grudzień 2021 12:09

Pożar altany w ROD

Przed kilkoma dniami została zamieszczona informacja o zagrożeniach pożarami w ogrodach Polskiego Związku Działkowców oraz zalecanych działaniach profilaktycznych. Z 29 na 30 grudnia spłonęła w naszym ogrodzie na terenie jednego z sektorów murowana altana. Trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że po rozprzestrzenieniu się pożaru z terenu działki zbiegło dwóch mężczyzn (na pewno nie będących użytkownikami działki). Zarząd ROD informując o powyższym ponownie ostrzega o zagrożeniu altan działkowych i apeluje do wszystkich działkowców o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie opuszczania altan (sprawdzenie czy faktycznie zostały wyłączone wszystkie urządzenia grzewcze) oraz zwracanie uwagi na obecność na terenie działek nieznanych osób (nielegalnie przebywających pod nieobecność działkowców). Szanujmy dobrą zasadę jestem na działce zwracam uwagę na działki moich sąsiadów, wymieniajmy pomiędzy sobą namiary telefoniczne. Chrońmy się zbiorowo i nie strońmy od zainteresowania nieznanymi osobami, które przebywają w naszym pobliżu.

poniedziałek, 27 grudzień 2021 10:55

Pożary altan

Niemal każdego roku w okresie zimowym zdarzają się na terenie ogrodu pożary altan. Są to bardzo groźne zdarzenia, skutkujące niejednokrotnie utratą wieloletniego dorobku działkowców a czasami nawet zdrowia lub życia. Na stronie Jednostki Krajowej PZD ukazał się artykuł co prawda nie dotyczący naszego ROD ale przytoczona treść wskazuje na okoliczności mogące zmniejszyć ryzyko tego charakteru zagrożenia, co może być istotne działkowcom każdego ogrodu. Szczegóły czytaj TUTAJ

FUNKCJONOWANIE OGRODU PO ZAKOŃCZENIU SEZONU DZIAŁKOWEGO

 

        W okresie od 02.11.2021 r. do 31.03.2022 r. przestaje funkcjonować biuro w systemie pracy dotychczasowej, głównie w zakresie bieżącej obsługi działkowców. W tym czasie prowadzone są prace związane z: rozliczeniem zadań inwestycyjno-remontowych, finansowo-księgowym zamknięciem roku oraz planowaniem zadań i prac Zarządu ROD na 2022 r.

        Załatwianie  bardzo istotnych spraw nie wymagających osobistego stawiennictwa w biurze proponuje się poprzez pocztę tradycyjną, pocztą e-mail, poprzez wrzucenie informacji lub materiałów do skrzynki na bramie głównej do biura ROD lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

       Dyżur prezesa 1 i 3 sobota miesiąca, dyżur wiceprezesa 2 i 4 w godz. 1000 – 1200.

       Od 02.11.2021 r. zaprzestaje się wywozu śmieci. Zabrane kontenery zostaną ponownie wystawione
w kwietniu 2022 r.

 

Pod rygorem sankcji w okresie od 02.11.2021 do 01.04.2022 proszę o nie pozostawianie śmieci na terenie Ogrodu

 

Telefony do osób funkcyjnych ROD:

     Prezes – 880 150 082   Wiceprezes – 504 815 599

     Kierownik Biura – 889 788 577 Elektryk – 691 158 006

czwartek, 26 sierpień 2021 15:56

Autobus linii 510 relacji Biskupiec - Olsztyn

Od sierpnia br. kursuje z Biskupca do Olsztyna i odwrotnie (wzdłuż ogrodzenia naszego ogrodu) autobus linii 510. Z rozkładem jazdy można zapoznać się pod adresem: https://biskupiec.pl/images/_2021/07/510_liniowy.pdf  lub klikając TUTAJ

czwartek, 29 lipiec 2021 14:36

Opłata ogrodowa za wywóz śmieci

W dniu dzisiejszym tj. 29.07.2021 r. na adres Prezesa ROD wpłynął anonim, w którym autor w imieniu działkowców z "wszystkich działek" domaga się upublicznienia faktur, umów i innych dokumentów dotyczących kosztów wywozu odpadów komunalnych za 2020 r. Dokumenty takie Zarząd ROD udostępnia Komisji Rewizyjnej natomiast z uwagi na zawartość w nich danych osobowych osób świadczących usługi i obowiązujące przepisy RODO nie może ich udostępnić do ogólnego wglądu działkowców. Ustalenie wysokości opłaty na rok obecny związane jest z bilansem otwarcia funduszu na rok bieżący, prognozą kosztów do poniesienia w obecnym roku i podzieleniu wysokości tych kosztów na ilość działek. Zmniejszenie wysokości opłaty związane jest z faktyczną ilością wywożonych odpadów. Zarząd ROD apeluje do działkowców o zwiększenie czujności i zwracanie uwagi aby na teren ogrodu nie były wwożone odpady nie pochodzące od działkowców.

Zgodnie z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Zarząd ROD przedstawia sprawozdanie finansowe z prowadzenia ogrodu w 2020 r. Treść sprawozdania zamieszczono w Zakładce Dokumenty/Inne. Po usunięciu problemu technicznego dostępny będzie link przekierowujący bezpośrednio do tego dokumentu.