wtorek, 13 kwiecień 2021 14:43

Zakaz spalania odpadów na terenie ROD

W związku z podejmowanie prób przez niektórych działkowców spalania odpadów na terenie działki Zarząd ROD w ślad za informacjami na tablicach ogłoszeń informuje, że na terenie całego ogrodu obowiązuje całkowity zakaz spalania.

 

CAŁKOWITY ZAKAZ  PALENIA  OGNISK

Zgodnie z § 68 ust 5 Regulaminu ROD na terenie ogrodów działkowych PZD obowiązuje całkowity zakaz spalania.

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie lub tymi odpadami zanieczyszcza  ogród działkowy może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5000 zł (art. 54 kodeksu wykroczeń i art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach).

Zakaz spalania podyktowany jest nie tylko dobrym sąsiedztwem ale również ekologią. Ogień zabija zwierzątka i pożyteczne mikroorganizmy, utrudnia również pobyt na działce osobom mającym problemy z wydolnością oddechową.

Restrykcje stosować może: policja, straż gminna i sąd.

Każdy działkowiec ma obowiązek gromadzenia odpadów organicznych  w kompostowniku

wtorek, 13 kwiecień 2021 14:38

Zbiórka gabarytów w 2021 r.

Zarząd ROD informuje działkowców, że od kwietnia do października 2021 r. w  każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 13.00 na terenie posesji ROD wystawiony będzie kontener na większe odpady tzw. gabaryty. Odpady należy przywieźć i wrzucić do kontenera.

środa, 31 marzec 2021 13:20

Autobus linii 304 w sezonie 2021

Z dniem 1-go kwietnia 2021 r. kursował będzie (po trasie jak w ubiegłym roku) autobus linii 304. Rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie oraz na przystankach. Można z nim zapoznać się TUTAJ

niedziela, 28 marzec 2021 21:47

Apel Jednostki Krajowej PZD - dbajmy o zdrowie

Krajowy Zarząd PZD obradując w dniu 25 marca 2021 r. ocenił sytuację w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i biurach jednostek terenowych Związku w czasie pandemii. Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń  epidemicznych i zachowywanie zasad bezpieczeństwa. Z treścią apelu można zapoznać się TUTAJ


Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) o pojemności do 5m3 nie wymaga zgody Starostwa Powiatowego. Zbiornik na nieczystości powinien posiadać atest, wyklucza się możliwość instalacji innych zbiorników. W przypadku zamiaru wykonania takiej inwestycji na działce ogrodowej wymagane jest dokonanie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie na druku PB-2. Po uzyskaniu zgody fakt ten należy zgłosić Zarządowi ROD w jego biurze i uzgodnić faktyczne umiejscowienie zbiornika i instalacji odpływowej. Druk zgłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty/Inne. Można go również pobrać TUTAJ

Włączenie dopływu wody na terenie Ogrodu  nastąpi sukcesywnie w dniach  12 - 14.04.2021 r.

W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie altanek i instalacji wodnej przed skutkami dopływu wody.
W szczególności proszę o zakręcenie kranów i zaworów oraz sprawdzenie kompletności tych urządzeń.

W przypadku konieczności wejścia na teren działki w celu uszczelnienia instalacji wodnej (§ 73 ust. 2 Regulaminu ROD)
dopuszcza się możliwość przecięcia kłódki lub innego naruszenia zabezpieczenia.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.

czwartek, 18 marzec 2021 07:38

Konkurs z okazjii 40-lecia PZD

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 54/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”. Zarząd ROD zachęca swoich działkowców (w tym również byłych) do udziału w tym konkursie. O warunkach konkursu i przystąpieniu do niego czytaj TUTAJ

W związku z aktualnym stanem zagrożeń epidemiologicznych nadal można prowadzić posiedzenia w trybie stacjonarnym tylko do 5-ciu osób. Stan ten uniemożliwia nasze spotkania w gronie osób jak przed dwoma laty. W biurze ROD prowadzone są intensywne prace aby w przypadku odblokowania lub poluźnienia reżimu do stanu umożliwiającego przeprowadzenie konferencji - niezwłocznie ją odbyć. Nie można też wykluczyć stanu w którym nie można będzie przeprowadzić konferencji w stanie stacjonarnym, trwają przygotowania do możliwości jej przeprowadzenia w formie on-line.