sobota, 03 październik 2020 21:56

Czy grozi nam brak wody - refleksje i oceny

Jedna czwarta świata bez wody, Polska w najgorszej sytuacji w UE. Przygotujmy się na braki wody pitnej [WYWIAD]

sobota, 03 październik 2020 21:55

Szkody i zagrożenia powodowane przez dziki

W związku z licznymi zapytaniami działkowców Zarząd ROD informuje, że zgodnie z aktualną wykładnią Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i Starosty Olsztyńskiego, niżej wymienione sprawy znajdują się w kompetencji:

sobota, 03 październik 2020 21:54

Znowelizowana ustawa śmieciowa

Na stronie internetowej KR PZD pojawił się komunikat w sprawie prac, a kolejny już w sprawie nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Czeka ona na procedowanie w Senacie. Zapisy Ustawy mają istotny wpływ na funkcjonowanie ogrodów działkowych. Poniżej treść obu komunikatów.

sobota, 03 październik 2020 21:45

Broszury KR PZD

 

sobota, 03 październik 2020 21:44

Bezpłatne broszury PZD do pobrania

W biurze ROD są do jeszcze pobrania przez działkowców bezpłatne broszury wydane przez Jednostkę Krajową PZD o tematyce:

W związku z prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie postępowaniem w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego dzików, działkowcom którzy złożyli w tej sprawie oświadczenia przysługują uprawnienia do zaznajomienia się z materiałami postępowania i wypowiedzenia się w sprawie. Skan zawiadomienia zamieszczono w zakładce Dokumenty/Inne.

W związku z pilną koniecznością wsparcia działań na rzecz ograniczenia populacji dzików w rejonie ogrodów działkowych proszę o kierowanie oddzielnych pism na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie eksponując w nim zarówno zaistniałe szkody jak i zagrożenie jakie wynika z faktu poruszania się po ogrodzie i działkach dzików, w tym loch z prosiętami. Przykładowy wzór pisma zamieszczona w zakładce Dokumenty/Wzory dokumentów do pobrania.