czwartek, 29 lipiec 2021 14:36

Opłata ogrodowa za wywóz śmieci

W dniu dzisiejszym tj. 29.07.2021 r. na adres Prezesa ROD wpłynął anonim, w którym autor w imieniu działkowców z "wszystkich działek" domaga się upublicznienia faktur, umów i innych dokumentów dotyczących kosztów wywozu odpadów komunalnych za 2020 r. Dokumenty takie Zarząd ROD udostępnia Komisji Rewizyjnej natomiast z uwagi na zawartość w nich danych osobowych osób świadczących usługi i obowiązujące przepisy RODO nie może ich udostępnić do ogólnego wglądu działkowców. Ustalenie wysokości opłaty na rok obecny związane jest z bilansem otwarcia funduszu na rok bieżący, prognozą kosztów do poniesienia w obecnym roku i podzieleniu wysokości tych kosztów na ilość działek. Zmniejszenie wysokości opłaty związane jest z faktyczną ilością wywożonych odpadów. Zarząd ROD apeluje do działkowców o zwiększenie czujności i zwracanie uwagi aby na teren ogrodu nie były wwożone odpady nie pochodzące od działkowców.

Zgodnie z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Zarząd ROD przedstawia sprawozdanie finansowe z prowadzenia ogrodu w 2020 r. Treść sprawozdania zamieszczono w Zakładce Dokumenty/Inne. Po usunięciu problemu technicznego dostępny będzie link przekierowujący bezpośrednio do tego dokumentu.

W dniu 03.07.2021 r. odbyła się Konferencja Delegatów ROD. Zatwierdzono najważniejsze dokumenty do funkcjonowania ogrodu w 2021 r. , w tym zadania inwestycyjno-remontowe oraz wysokości opłat ogrodowych. Skany tych dokumentów są już zamieszczone na stronie internetowej ROD. Zgodnie z Uchwałą nr 23/2021 Zarząd ROD został upoważniony do zwolnienia działkowców posiadających więcej niż jedną działkę (na ich pisemny wniosek złożony do 30.07.2021 r.) z opłaty za wywóz odpadów z dodatkowych działek. Szczegóły poniżęj oraz w Zakładce Dokumenty/Dokumenty z konferencji.

UCHWAŁA Nr 23 /2021

Konferencji Delegatów

ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym 29 z dnia 03.07. 2021 r.

 

w sprawie upoważnienia Zarządu ROD do zwolnienia działkowców z opłaty ogrodowej za wywóz śmieci w 2021 r.

 

Konferencja Delegatów ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym 29 upoważnia Zarząd ROD do udzielania zwolnienia z opłaty ogrodowej z tytułu wywozu śmieci z terenu ROD w 2021 r. na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku działkowca posiadającego prawo do więcej niż jednej działki.

                                                                                                                                                                 § 1

Powyższe zwolnienie może być dokonane po wcześniejszej wizji lokalnej przedmiotowej działki. Wizji lokalnej dokonują przedstawiciele Zarządu ROD.

§ 2

Rozpatrzeniu przez Zarząd ROD podlegają wyłącznie wnioski można złożone w terminie określonym w § 2 Uchwały nr 8/2021 Konferencji Sprawozdawczej Delegatów ROD
„Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym z 03.07.2021 r.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klebark Mały, dnia 03.07.2021 r.

czwartek, 24 czerwiec 2021 11:33

Szkolenie nowych działkowców w lipcu 2021 r.

Serdecznie zapraszamy nowych działkowców do wzięcia udziału w "Szkoleniu dla nowych działkowców", które odbędzie się dnia 6 i 7.07.2021 r. w Olsztynie, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza przy ul. Mickiewicza 6.

Szkolenie odbędzie się:

6.07.2021  w godzinach 16:30-20:30 – część I

7.07.2021  w godzinach 16:30-20:30 – część II

Zakres materiału został podzielony na dwie części.

W związku z zapewnieniem wymagań sanitarnych związanych z obowiązującą epidemią COVID-19, prosimy o przybycie z własnymi maseczkami oraz przyborami do pisania. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Prosimy o zgłaszanie udziału osobiście lub poprzez zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też telefonicznie pod numerem telefonu 89 527 55 12 wew. 25. Osobą odpowiedzialną za szkolenie jest instruktor ds. ogrodniczych Piotr Chmielewski Okręgu. Każdy z nowych działkowców będzie zobowiązany do odbycia takiego

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby wcześniej zgłoszone!

piątek, 11 czerwiec 2021 10:31

Konferencja Delegatów ROD - 2021

W dniu 10.06.2021 r. Zarząd ROD podjął uchwałę o terminach odbycia:

- wspólnego posiedzenia Zarządu ROD i przewodniczących Kół Sektorowych - 19.06.2021 r. godz. 10.00 (w biurze ROD) na okoliczność przeglądu działek

- konferencji Delegatów ROD  (na wolnym powietrzu w obrębie posesji biura ROD) - 03.07.2021 r. - godz. 11.00

Uprawnionych do udziału w tych przedsięwzięciach serdecznie zapraszam -  prezes ROD

poniedziałek, 31 maj 2021 22:23

Mam na zbyciu dorodne sadzonki pomidorów

Chętnym do nabycia mam do zaoferowania sadzonki pomidorów. Odbiór na terenie ogrodu. Kontakt telefoniczny z działkowiczką: 665 761 964

W związku ze złożonym wnioskiem o zmianę kursów w rozkładzie jazdy autobusu 304, podpisanym przez 57 działkowców Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie udzielił odpowiedzi proponując korektę polegającą na uwzględnieniu niektórych propozycji kosztem likwidacji innych. W związku z tym, że sprawa ta dotyczy wielu działkowców dojeżdżających do ogrodu tym autobusem Zarząd ROD zwraca się do działkowców zainteresowanych tym problemem o zaznajomienie się z tymi propozycjami i wyrażenie swojej opinii do biura ROD w postaci e-maili, pism,sms-ów i telefonów. Po analizie uzyskanych informacji wystąpimy o korektę najbardziej odpowiadającą potrzebom działkowców. Prezes ROD. Treść pisma w zakładce Dokumenty/Inne lub czytaj TUTAJ

Zarząd  ROD w dniu 27.05.2021 r.  udzielił wolontariuszowi ROD Pawłowi WILKOWSKIEMU zgody na podjęcie przedsięwzięć w zakresie ograniczenia rozmnażania się kotów dziko żyjących na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wójtowej Roli” poprzez odławianie ich oraz przekazywanie lekarzowi weterynarii celem sterylizacji lub kastracji. Warunkiem powyższych działań jest ich realizacja w ramach własnych środków oraz  zapewnienie powrotu do ogrodu tj. miejsca naturalnego bytowania. Działkowców prosi się o ewentualną pomoc, jeżeli taka byłaby potrzebna, a w szczególności nie utrudnianie w tym zadaniu.

Wolontariusz legitymuje się pismem o treści z którą można zapoznać się klikając TUTAJ.