poniedziałek, 15 styczeń 2024 14:08

Zamrożenie cen prądu w 2024 r.

Zamrożenie cen prądu jakie obowiązywało w 2023 roku zostało przedłużone do końca I - półrocza 2024. Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ

Mimo, że na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii znajdował się komunikat o trwających konsultacjach w szczególności dotyczących stref planistycznych, w trakcie funkcjonowania tzw. rządu przejściowego, w dniu 8 grudnia 2023 r. rozporządzenie zostało p,odpisane. Więcej informacji można uzyskać TUTAJ

W dniu 15.12.2023 r. Krajowa Rada PZD na posiedzeniu wydała dwa komunikaty tj. w sprawie kampanii na rzecz zabezpieczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w przepisach planistycznych dotyczących tzw. planów ogólnych Gmin. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ oraz komunikat w sprawie 10 - lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z jego treścią również możesz zapoznać się TUTAJ

piątek, 08 grudzień 2023 08:29

Ministerstwo Sprawiedliwości - w obronie ROD

W związku z wysoką aktywnością Zarządów ROD, działkowców i instytucji mających na względzie dobro ogrodów działkowych korzystne dla nas Wystąpienie i Stanowisko na adres Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w którym to opracowywane jest ROZPORZĄDZENIE przekazał Minister Sprawiedliwości. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ.

wtorek, 28 listopad 2023 16:23

Plany zagospodarowania a byt ogrodów PZD

Szanowni działkowcy!

W ostatnim czasie do Zarządu ROD zaczęły docierać informacji o szerzonej przez niektórych działkowców (lub osoby z poza naszego Związku) o rychłej likwidacji znacznej części naszego ogrodu z powodu wprowadzenia w życie Planu Ogólnego Gminy. W imieniu Zarządu ROD jako jego prezes jednoznacznie dementuję takie informacje. Polegają one na półprawdzie i najwyraźniej mają służyć sianiu niepokoju. O problemie związanym z wprowadzoną nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym informujemy działkowców od czasu nagłośnienia problemu tj. od października br. Mowa jest o tym na stronach internetowych Jednostki Krajowej PZD, Warmińsko - Mazurskiego Okręgu PZD w Olsztynie oraz na stronie naszego ogrodu. Aktualnie z tego powodu nie ma likwidacji ogrodów, występuje jednak takie zagrożenie w przyszłości (być może trudnej do określenia).

Założenia ustawy i skutki rozporządzenia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym do końca 2025 r. cały obszar gminy powinien zostać objęty tzw. planem ogólnym. Dokument ten zastąpi studia zagospodarowania przestrzennego, które wówczas utracą moc. Plan ogólny ma przyporządkować wszystkie tereny gminy do jednej z  13 stref planistycznych. Uchwalone w przyszłości miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być zgodne z ze strefą planistyczną dla danego obszaru. Ustawa wprowadziła 13 stref jednak nie skonkretyzowała, jakiego rodzaju zapisy mogą być wprowadzane do planów miejscowych w danej strefie. O tym ma rozstrzygnąć rozporządzenie, którego projekt opublikowało Ministerstwo Rozwoju. Ogrody działkowe mogą być dopuszczone w zaledwie 2 z 13 stref. Tym samym większość terenów gmin byłaby objęta strefami zakazującymi ujawniania ROD w planach miejscowych. Rodzi to ryzyko masowych likwidacji działek w przyszłości. Trzeba nam wiedzieć, że zgodnie z prawem przeznaczenie terenu ROD w planie miejscowym na inny cel uprawnią gminę do żądania likwidacji ogrodu. Jeżeli zatem teren ROD znajdzie się w strefie, w której rozporządzenie zakazuje ujawniania ROD w planach miejscowych, to jego przyszłość będzie de facto przesądzona. Przy sporządzeniu planu miejscowego teren będzie musiał być przeznaczony na inny cel,
o czym przesądzi właśnie zakaz wynikający z rozporządzenia.

Na opracowanie planów ogólnych gminy mają 2 lata. Znawcy przedmiotu spodziewają się, że przeważy tendencja, by określając strefy dla danej części gminy, kierować się będą dominującym obecnie sposobem zagospodarowania terenu. Może to więc oznaczać, że obszary miast z dużą ilością osiedli mieszkaniowych trafią do strefy zabudowy wielorodzinnej; okolice torów  - do strefy kolejowej; sąsiedztwo zakładów – do strefy gospodarczej, tereny rolnicze – do strefy rolniczej itp.

Intencją wprowadzenia planów było przymuszenie gmin do szybkiego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że większość obszarów gmin, na etapie opracowania planów ogólnych, trafi do stref, w których zakazane jest ujawnianie ROD w planach miejscowych, a to zakłada rozporządzenie, to później nie będzie już innej opcji – teren ROD w mpzp będzie musiał być przeznaczony na inny cel. Tymczasem zgodnie z ustawą, przeznaczenie w planie miejscowym obszaru ROD na inny cel otwiera możliwość dla przymusowej likwidacji ROD. Jak więc widać zapisy rozporządzenia w dotychczasowej postaci na pewno zaważyłyby nad widmem likwidacji wielu ogrodów.

W sprawie tej interweniuje Jednostka Krajowa PZD jako prawny przedstawiciel naszego Związku. Okręgi PZD i Zarządy ROD podejmują Stanowiska jako wyraz dezaprobaty takim poczynaniom przesyłając je bezpośrednio decyzyjnym podmiotom lub na adres e-mail Okręgu, a Okręg przesyła je do Jednostki Krajowej PZD, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, naszym Warmińsko - Mazurskim parlamentarzystom i innym podmiotom określonym w tej korespondencji. Z treścią wystąpień można zapoznać się w stosownych Zakładkach wcześniej wymienionych stron internetowych naszego Związku. Ze wszech miar wskazane są również wystąpienia indywidualne działkowców. Podobnie jak od Zarządów ROD można je przesyłać na adres e-mail Okręgu tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub w formie tradycyjnej "papierowej" na adres siedziby Okręgu PZD: ul. Kopernika 39, 10-512 Olsztyn. Jako prezes Zarządu ROD a jednocześnie członek Krajowej Rady PZD zapewniam, że Związek nasz od początku ujawnienia tego problemu podejmuje wiele praktycznych i ważnych inicjatyw ale potrzebuje wsparcia Zarządów ROD i działkowców jako legitymacji do działania w interesie całego środowiska działkowców. Z nieodległej lekcji historii można jedynie przypomnieć młodszym działkowcom, że siłą wsparcia Zarządów ROD i indywidualnych działkowców pokonano bardzo wiele trudności o podobnej skali zagrożenia. 13-go grudnia 2023 r. minie 10 rocznica uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, których miało już nie być a są. Tylko w jedności stanowimy siłę, nie pozostańmy więc bierni. Prezes Zarządu ROD

Stanowisko Zarządu ROD - TUTAJ

Stanowisko Okręgowego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu PZD - TUTAJ

Stanowisko Krajowej Rady PZD - TUTAJ

środa, 08 listopad 2023 12:01

Szkolenie działkowców - 23.11.2023 r.

W dniu 23.11.2023 r. o godz. 10-ej Okręg Warmińsko - Mazurski PZD w Olsztynie w siedzibie PSL przy ul. Kajki 4a w Olsztynie organizuje szkolenie dla zainteresowanych działkowców nt. uprawy pomidora oraz papryki na które serdecznie zaprasza Zarząd ROD. Więcej o tym przeczytasz TUTAJ

czwartek, 12 październik 2023 15:29

Nadzwyczajne posiedzenie KR PZD 11.10.2023 r.

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z opracowaniem w gminach Planów Ogólnych Gmin, w dniu 11.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD z udziałem 11-tu prezesów Okręgów PZD. O szczegółach spotkania czytaj TUTAJ

środa, 11 październik 2023 09:30

Zagrożenia ogrodom działkowym wciąż aktualne

Na stronie Jednostki Krajowej PZD zamieszczona została informacja w sprawie spotkania przedstawicieli PZD z członkami Ministerstwa w sprawie neutralizacji zagrożeń naszym Ogrodom z uwagi na wprowadzenie Stref Planistycznych, gdzie jedynie w dwóch z nich przewidziano miejsce ogrodom działkowym. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ