Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) o pojemności do 5m3 nie wymaga zgody Starostwa Powiatowego. Zbiornik na nieczystości powinien posiadać atest, wyklucza się możliwość instalacji innych zbiorników. W przypadku zamiaru wykonania takiej inwestycji na działce ogrodowej wymagane jest dokonanie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie na druku PB-2. Po uzyskaniu zgody fakt ten należy zgłosić Zarządowi ROD w jego biurze i uzgodnić faktyczne umiejscowienie zbiornika i instalacji odpływowej. Druk zgłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty/Inne. Można go również pobrać TUTAJ

Włączenie dopływu wody na terenie Ogrodu  nastąpi sukcesywnie w dniach  12 - 14.04.2021 r.

W związku z powyższym proszę o zabezpieczenie altanek i instalacji wodnej przed skutkami dopływu wody.
W szczególności proszę o zakręcenie kranów i zaworów oraz sprawdzenie kompletności tych urządzeń.

W przypadku konieczności wejścia na teren działki w celu uszczelnienia instalacji wodnej (§ 73 ust. 2 Regulaminu ROD)
dopuszcza się możliwość przecięcia kłódki lub innego naruszenia zabezpieczenia.

Zarząd ROD nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbań działkowców w tym zakresie.

czwartek, 18 marzec 2021 07:38

Konkurs z okazjii 40-lecia PZD

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 54/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”. Zarząd ROD zachęca swoich działkowców (w tym również byłych) do udziału w tym konkursie. O warunkach konkursu i przystąpieniu do niego czytaj TUTAJ

W związku z aktualnym stanem zagrożeń epidemiologicznych nadal można prowadzić posiedzenia w trybie stacjonarnym tylko do 5-ciu osób. Stan ten uniemożliwia nasze spotkania w gronie osób jak przed dwoma laty. W biurze ROD prowadzone są intensywne prace aby w przypadku odblokowania lub poluźnienia reżimu do stanu umożliwiającego przeprowadzenie konferencji - niezwłocznie ją odbyć. Nie można też wykluczyć stanu w którym nie można będzie przeprowadzić konferencji w stanie stacjonarnym, trwają przygotowania do możliwości jej przeprowadzenia w formie on-line.

W związku z nadal utrzymującym się wysokim poziomem zagrożeń związanych z pandemią COVID 19 i prognozowanym jego wzrostem, prezes ROD kierując się potrzebą zapewnienia w niezbędnym zakresie obsługi działkowców z jednoczesnym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w dniu 20.02.2021 r. wydał Zarządzenie - czytaj TUTAJ

W dniu 18.02.2021 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie działania na rzecz zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego w bieżących działaniach jednostek i organów PZD. Zwrócił się w nim między innymi z apelem do wszystkich struktur PZD o prowadzenie odpowiedzialnej i zachowawczej działalności oraz nie podejmowanie nieuzasadnionego ryzyka w bezpośrednich kontaktach Treść Stanowiska czytaj TUTAJ

W dniu 4 lutego 2021 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie przesłało do biura ROD  pocztą e-mail nowy wzór wniosku o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa/krzewu z terenu ogólnego ogrodu oraz indywidualnej działki. Został on zamieszczony w zakładce Dokumenty/Wzory dokumentów do pobrania.

Zebrania sektorowe i konferencja - 2021

Szanowni Działkowcy!

Już rok minął odkąd z różnym nasileniem atakuje nas koronawirus a obostrzenia pandemiczne determinują sposób naszego życia. Jak będzie dalej, to pytanie na które nie sposób znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Miniony czas, w którym było źle, bardzo źle, później rygory zostały złagodzone by znowu je dość mocno zaostrzyć daje nam życiową mądrość, że póki trwa zagrożenie (chorują i umierają ludzie) należy chronić siebie, rodzinę i innych ludzi z otoczenia. Stan ten przekłada się również na funkcjonowanie ogrodu. Biuro pracuje normalnie z tym, że interesanci przyjmowani są tylko w niezbędnych do tego przypadkach (wskazane wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne). Zalecany jest kontakt telefoniczny, poprzez pocztę e-mail, tradycyjną pocztę. Informacje można przekazywać również poprzez skrzynkę pocztowa zamontowaną na bramie głównej do biura ROD. Wewnątrz biura niezbędna jest maseczka (inne przykrycie ust i nosa) płyn od odkażenia rąk jest w korytarzu i biurze).